Hyra parkeringsplats av staden

En före detta invånare kontaktade krångelombudsmannen. Han hade sedan många år köat för att kunna hyra en parkeringsplats på någon av stadens parkeringar. Nu hade han fått erbjudande om en parkeringsplats, men eftersom han flyttat ifrån Helsingborg ville han i stället lämna köerna.

Invånaren ville också radera sitt konto och sina personuppgifter från stadens register. ”Jag vill inte att mina personuppgifter och kontaktuppgifter ska ligga och skvalpa där de inte behöver finnas”.

Men nu blev det krångel. När han loggade in i stadens parkeringssystem såg han inte alla de parkeringar som han köade för.

Platsen han var erbjuden verkade inte finnas i systemet. Invånaren försökte leta efter en möjlighet att avsluta sitt konto, men ingenstans i systemet eller på stadens webbsidor fanns det möjlighet att avsluta kontot. ”Det känns olustigt att det inte finns någon transparens – att jag uppenbart finns i register som jag inte kommer åt.”

Krångelombudsmannen uppmanade stadbyggnadsförvaltningen att förtydliga kommunikationen i samband med erbjudande om plats, komplettera med information om hur systemet fungerar, avtalsinformation och hur man gör för att avsluta sitt konto i systemet som hanterar parkeringstillstånden.

Detta gjorde staden:

Efter det anmälda krånglet har stadsbyggnadsförvaltningen tagit tillvara på invånarens upplevda krångel för att göra informationen mer lättillgänglig.

  • Informationstexten kring vad som händer om man inte bekräftar erbjuden plats har förtydligats.
  • FAQ på stadens webbplats har uppdaterats med efterfrågad information.
  • Stadens webbplats har även uppdaterats med avtalsvillkor.
  • Även tillståndssystemet har kompletterats med en flik med avtalsvillkor.
#avslutad med åtgärd
Avbryt

Lämna en kommentar