Marianne, rektor

Marianne Björklund-Persson är rektor på Maria Park och Flohem förskola.

Vad gör en rektor?

– Det korta svaret är: Har ett fantastiskt roligt, stimulerande, varierande arbete!

För mig handlar det om att skapa förutsättningar för mina medarbetare att kunna utföra sitt arbete med god kvalité. Möjliggöra fortbildning, kollegialt lärande, självledarskap, inflytande, arbetsglädje mm. Allt för att erbjuda och säkerställa att barnen i vår verksamhet möter en undervisning med hög kvalitet utifrån barnens behov och styrdokument.

Jag behöver vara analytisk och lyhörd på vad verksamheten behöver för att kunna vara en hållbar arbetsplats för barn och medarbetare. Ha mod att ta beslut och värna om medarbetarna och deras arbetsbelastning. Sen har jag ju förmånen att varje dag få ta del av den undervisning som våra framtida beslutsfattare (barnen) möter i vår verksamhet, det är fantastiskt!

Men vad jag faktiskt gör en vanlig dag är allt från att beställa sand, upphandling av olika saker, kontakt med vårdnadshavare, kontakt med olika samarbetsparters, utemiljö som häckar som är för höga och översvämningar på gårdar till egenkontroll i kök och städ mm. Säkerställa undervisning och implementera ny forskning samt skapa en hållbar arbetsmiljö. Ett mycket varierande arbete!

Varför valde du det här yrket?

– Jag tycker om att skapa relationer och förutsättningar för andra att växa och utvecklas. Lösa ”problem” se helheter och att strukturera och organisera. En stor faktor är även glädjen i alla möten med barn och vuxna. Att få ta del av deras tankar och funderingar, vara i ett utvecklande sammanhang med barn, medarbetare och kollegor. Det är en kreativ arbetsmiljö som är i ständig förändring.

Hur har din yrkesresa sett ut?

– Jag började med en förskollärarutbildning på 80 talet. Insåg efter ca 10 år att jag behövde bygga på min utbildning och läste till specialpedagog och sen även till läs och skriv utredning inom dyslexi. Arbetade som specialpedagog under flera år och sen läste jag till gymnasielärare. Därefter gick jag en intern utbildning för blivande skolledare och något år senare började jag min första skolledartjänst i Åstorps kommun, Biträdande rektor förskola och grundskola. Rektorsprogrammet var jag klar med 2011 och då hade jag bytt till Ängelholms kommun, rektor för förskola och grundskola.

Nu har jag varit i Helsingborg som Rektor för Maria Parks kommunala förskolor i 6 år. Under tiden har jag även gått utbildningar inom ledarskap inom Regio Emilia institutet. För 5 år sedan utbildade jag mig till coach och Ledarskapscoach inom ICF (International coach federation) och har ett eget företag som bisyssla (Validcoaching AB). Jag är alltid nyfiken och vill utvecklas vidare. Det finns ju så mycket som jag inte kan.

Vilken utbildning kan man gå för att jobba med det du gör?

– Det finns så många olika väga. Tex någon pedagogutb, beteendeutbildning, ledarutbildning.

Kan du berätta om något kul/utmanande/intressant som är på gång hos er just nu?

– Just nu väntar vi på resultatet av vilken arbetsplats som blir Årets Arbetsplats i Helsingborg. Vi är en av 3 verksamheter som gått vidare till finalen!

Medarbetarna i vår verksamhet driver projekt och samarbetar med verksamheter och platser i Sverige, i staden och just nu håller jag tummarna för att några av medarbetarna ska få de stipendier de ansök. Ni kan följa vårt arbete på Facebook och Instagram.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Människorna jag möter, stora som små. Samtalen, tankarna jag får ta del av och vara en aktiv del i, samt den kreativa energin som finns i vår verksamhet. Här finns stor vilja och lust! Sen gillar jag ju när det är högt tempo och saker som ska lösas.

Vad har du för utmaningar?

– Att känna att jag räcker till för alla, barn och medarbetare.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

– Den varierar och mycket händer som är inte planerat. Det är så om man har drygt 200 människor runt sig.

Jag brukar gå in till vår öppningsavdelning om jag kommer runt kl 7.00. sen är det koll av mail. Administrativa uppgifter och samtal pågår under hela dagen. Både planerade och oplanerade. Lunch äter jag med barn och medarbetare. Avslutar dagen med mail koll igen och ser igenom nästa dag. Avslutar nästan alltid med att tänka över vad som varit bra med dagen. Att öva sin tacksamhet skapar nöjdhet!

Vad ser du för möjligheter att utvecklas i Helsingborgs stad?

– Jag tror att möjligheterna att utvecklas beror till största delen på hur man själv leder sitt självledarskap och kan sätta ord på vad man behöver för att vara i utveckling. Sen har det betydelse vilka människor man möter i sitt yrke. Man måste möta rätt person som har mod att vara nytänkande och prestigelös så alla i organisationen får växa och utvecklas.

Jag har haft tur att möta personer som har trott på mina tankar om utveckling och gett mig förutsättningar att genomföra dem. Tex Påverka din lön, som vi arbetat med i 5 år nu i vår verksamhet. Medarbetarna kommer med förslag på rätt lön vid lönesamtal 1 och är aktiva i hela löneprocessen.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.