Bättre skola – med hjälp av unik analys

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Fler elever ska få godkända betyg i skolan. Men hur? Snart får alla skolor tillgång till ett unikt analysverktyg som ska hitta svaren. Verktyget djupdyker i data, skapar automatiska analyser och gör det lättare att förstå hur elever kan prestera bra.

En kvinna, Andreia Balan, sitter bakom datorskärmar vid ett skrivbord.
Andreia Balan, lektor i Helsingborgs stad.

Vad är det som gör att elever lyckas i skolan?

Många har säkert en rimlig magkänsla. Men tänk om vi verkligen visste? Tänk om vi kunde peka på att det är just högläsning, låg sjukfrånvaro och goda kanelbullar i kafeterian?

Andreia Balan är en av två lektorer i Helsingborgs stad. Hon är anställd för att bedriva forskning och utveckla skolan. De senaste fyra åren har hon jobbat med ett projekt som ska göra slut med gissandet och få skolorna att fatta fler beslut baserade på data.

– Vi har en hel del data i skolans värld. Men datan ligger ofta i olika system och det krävs kunskap för att plocka ut och sammanföra dem, du måste nästan ha en examen i dataanalys för att lyckas, säger Andrea Balan.

Samlar in data och skapar automatiska analyser

Projektet har tagit fram ett verktyg som samlar in all data som finns. Det handlar om saker som frånvaro, personalomsättning och provresultat. Sedan letar det efter samband och skapar automatiska analyser.

I det digitala verktyget kan man till exempel se vilken koppling frånvaro och betyg har, hur personalomsättningen påverkar närvaron eller hur den socioekonomiska situationen i ett område påverkar betydelsen av närvaro i skolan.

Målet är att göra det enkelt för rektorer och lärare att få ut rapporter som svart på vitt visar vad som har betydelse för skolresultaten.

Två händer navigerar på musplattan på en bärbar dator, som visar staplar och statistik på sin skärm.
Verktyget samlar in den data som finns och levererar automatiska analyser till skolorna.

Unikt verktyg

Vad som är känt finns det inget liknande verktyg i någon annan kommun.

– Jag har visat det för flera kommuner och för Skolverket. Det är ingen annan som har något liknande hittills. Jag tror att det är ganska unikt, men det är många som skulle vilja ha eller funderar på något liknande, säger Andreia Balan.

Förskolan saknade data

I förskolan har utmaningen varit att få tag på data. Förskolan har inte samma tradition av att bedöma och mäta som grundskolan har.

Lösningen blev en digital app som heter Myran. I den får förskolebarn en uppsättning frågor som skapar en bild av deras kunskapsutveckling. Den skickas sedan in i analysverktyget.

– Analyserna har gett oss nya insikter. Sagoläsning är ett exempel. Där ser vi att det finns kopplingar till socioekonomisk bakgrund och personalens sjukfrånvaro. När personalen är sjuk och det kommer vikarier är högläsning ofta det som stryks först i områden med svag socioekonomisk bakgrund. Vilket är precis tvärtom vad man borde göra i områden där man behöver kompensera för barnens hemförhållanden, säger Andreia Balan.

Ska rullas ut till alla skolor

Analysverktyget är så pass färdigt att det går att använda. Efter upphandling ska det rullas ut till 32 grundskolor.

Appen Myran används redan i nära hälften av stadens 74 förskolor och resten är på gång.

Det finns även önskemål om en analysmodul för gymnasiet.

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.