Det togs upp i kommunfullmäktige den 22 augusti

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Kommunfullmäktige beslutade om fler investeringar avseende civil beredskap.

Eftersom den säkerhetspolitiska situationen i Sverige har ändrats har kommunfullmäktige tidigare beslutat att kraftigt stärka stadens arbete med civilt försvar. Det omfattar bland annat nödvatten, cybersäkerhet, beredskapslager, krigsorganisation och bemanning.

Kommunfullmäktige beslutade om ytterligare investeringar:

  • 10 137 000 kronor för att säkra att insatser för ”redundant samband och sambandsutrustning” samt ”reservkraft och drivmedelsförsörjning” genomförs under 2023. Det handlar bland annat om en satsning på tankstationer och på Rakelenheter som är ett kommunikationssystem för samverkan och ledning. Pengarna kommer även användas för att köpa in radioutrustning och teknisk infrastruktur. Med teknisk infrastruktur menas kablar för elektronisk kommunikation samt el- och rörledningar för gas, vatten och avlopp.
  • 100 000 kronor till driftsmedel (kapitalkostnader) under 2023.
  • 2 miljoner för att köpa in diesel under 2023.

Här hittar du samtliga ärenden

I diariet kan du ta del av samtliga ärenden som togs upp den 22 augusti. 

Här hittar du äldre webbsändningar från kommunfullmäktige. 

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.