Detta beslutade kommunfullmäktige den 21 november

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Kommunfullmäktige beslutade om en fastighetsreglering för Ljusekulla 1:12 och Långeberga 3:2. De beslutade även att omstrukturera fastighetsägandet i koncernen.

Godkände en överenskommelse om fastighetsreglering för Ljusekulla 1:12 och Långeberga 3:2

Helsingborgs stad vill förvärva fastigheten Ljusekulla 1:12 av Skanska mark och exploatering bygg AB. Staden har tidigare tecknat en avsiktsförklaring med Skanska för att köpa en del av Skanskas markområde i Ljusekulla. Ljusekulla är ett utvecklingsområde i stadsplanen.

Staden vill även förvärva Långeberga 3:2 av kommanditbolag Vasatorpsfastigheter.

Godkände att omstrukturera fastighetsägandet i koncernen

Staden har förvärvat ett antal fastigheter genom bolagsköp. Staden vill nu omstrukturera fastighetsägandet i de fall där det inte finns några skäl till att behålla fastigheterna som bolag. Det gäller fastigheter som berörs av åtgärder i samband med samhällsutveckling och exploatering.

Förslaget innebär att fastigheterna Lummern 4, Asien 17, Asien 21, Kuriren 2 och 7, samt Kuriren 6 överlåts till staden genom att stadens mark- och exploateringsenhet, MEX, förvärvar dem. Priset för samtliga fastigheter i förslaget uppgår till 51,9 miljoner kronor. Staden planerar få tillträde till fastigheterna den 1 december 2023.

Här hittar du samtliga ärenden

I diariet kan du ta del av samtliga ärenden som togs upp den 21 november. 

Här hittar du äldre webbsändningar från kommunfullmäktige. 

Se kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand

Du kan se kommunfullmäktiges sammanträde från den 21 november via webbsändning här på Youtube. 

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.