Kommunfullmäktige beslutade bland annat om en taxa för fartygsavfall den 16 maj

På sammanträdet den 16 maj beslutade kommunfullmäktige om att ta upp en ny taxa för att hantera avfall och föroreningar från fartyg. De beslutade även att inte räkna upp avgifterna för till exempel serveringstillstånd och tobaksförsäljning hos krögare och butiker, som annars brukar göras varje år. Du kan se en webbsändning från kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand.

Taxa för att hantera avfall och föroreningar från fartyg

Ett nytt EU-direktiv om hur hamnar ska motta avfall från fartyg har lett till ändringar i lagen när det gäller åtgärder mot förorening från fartyg. Staden har fått ansvar för tillsyn och prövning när det gäller att revidera och godkänna avfallshanteringsplaner i fritidsbåtshamnar. Tillsynen ska finansieras med en taxa från och med den 1 juli 2023. Kommunfullmäktige beslutade att taxan ska vara 1 206 kronor per timme.

Avgifterna för bland annat serveringstillstånd och tobaksförsäljning hos krögare och butiker

Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat att avgifterna för tillstånd knyts till arbetskostnadsindex och omräknas varje år den 1 januari. Eftersom det ekonomiska läget i samhället är ansträngt för invånare och företag har kommunfullmäktige beslutat att göra ett undantag från tidigare beslut om att indexreglera tillståndsenhetens avgifter och därmed inte höja följande avgifter

  • serveringstillstånd
  • försäljning av tobak, e-cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter, folköl samt receptfria läkemedel.

Åtgärden ska mildra de ekonomiska effekterna för tillståndsenhetens kunder.

Beslutet innebär att indexuppräkningen för serveringstillstånd  pausas under 2023 för stadens krögare och butiker.

Årsrapport för finansverksamheten 2022

Kommunfullmäktige har beslutat att godkänna årsrapporten för finansverksamheten 2022. Finansutskottet ska årligen ge en samlad rapport för finansverksamheten. Med finansverksamheten avses alla kapitalflöden, finansiella instrument och finansiella åtaganden. Detta omfattar exempelvis kapitalanskaffning, placeringar, utlåning, borgen och valutahantering. Finansverksamheten omfattar även Helsingborgs stads stiftelseförvaltning.

Här hittar du samtliga ärenden

 I diariet kan du ta del av samtliga ärenden som togs upp i kommunfullmäktige den 16 maj. 

Se sändningen i efterhand

Se kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand här på youtube.

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.