Vårdförbundets blockad påverkar staden

Vårdförbundet har infört övertids-, mertids- och nyanställningsblockad efter att parterna inte kommit överens om årets avtalsförhandlingar. Vårdförbundets övertidsblockad inleddes måndagen den 20 maj. Konflikten berör flera regioner och kommuner. Helsingborgs stad har förberett sig för att hantera konsekvenserna av blockaden.

De som berörs är Vårdförbundet medlemmar. Det omfattar sjuksköterskor, sjuksköterskor med specialistkompetens inklusive skolsjuksköterskor och chefer med sjuksköterskeutbildning.

– Staden respekterar de spelregler som finns på arbetsmarknaden och Vårdförbundets rätt att vidta konfliktåtgärder, men läget är bekymmersamt. Vi ser över vilka åtgärder som är möjliga att vidta för att minimera de negativa konsekvenserna av blockaden, säger Jörgen Fransson HR-direktör i Helsingborgs stad.

Om blockaden

Den 11 april tog SKR och Sobona emot ett varsel från Vårdförbundet om konfliktåtgärder på grund av att parterna inte är överens i årets avtalsförhandlingar. Detta varsel gäller Vårdförbundets medlemmar. Alltså de som är anslutna till den arbetstagarorganisationen, med vissa yrkes- och arbetsuppgifter på Sveriges regioner samt fem kommuner.

Den 6 maj varslade Vårdförbundet om att utöka blockaden till ytterligare 29 kommuner och Helsingborgs stad är en av dessa.

På SKR:s webbplats finns mer information och frågor och svar

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.