Vi restaurerar stränderna i Domsten för att återställa strandfloran

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Under mars 2023 fortsätter vi att restaurera vi stränderna i Domsten. Det innebär att vi tar bort delar av vresrosbuskage som tränger undan kusthedens karaktäristiska och värdefulla växter och insekter. På så sätt förbättras tillgängligheten till stranden och den biologiska mångfalden kan öka.

Det här gör vi i området

  • Vi tar främst bort delar av vresrosbuskage där de växer som mest och skapar öppna sandiga ytor, så kallade sandblottor. Där etablerar sig sedan en varierad och naturlig dyn- och hedflora av sig själv, kanske med strandråg och marviol redan i sommar. Så småningom kan vi även förvänta oss växter som trift och blåmonke.
  • Utmed Norra Stranden sätts ett sandflyktsnät upp efter grävningen.

På kartorna nedan ser du vilka områden vi restaurerar i år.

Så här kan det påverka dig

  • Under tiden vi arbetar på platsen ökar trafiken till och från stranden och det kan väsnas en del.
  • Arbetet pågår under mars 2023.
  • Sandflykt, det vill säga att vinden flyttar sanden, är vanligt de första månaderna, innan stranden har stabiliserat sig.

Årets arbete är en fortsättning på den strandrensning som vi påbörjade 2017. Den följer vi sedan upp efter hand som strandfloran etablerat sig på de restaurerade områdena.

Karta Domsten norra

Karta som visar vilka områden på Domsten norra som vi restaurerar mars 2023.

Karta Domsten södra

Karta som visar vilka områden på Domsten södra som vi restaurerar mars 2023.

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.