Helsingborgs transformationsarena 25 juni i Almedalen

Tillsammans för framtidens städer 

Klimatomställningen, det ökade utanförskapet och den snabba teknologiska utvecklingen är vår tids stora uppgifter som vi måste lösa tillsammans. I Helsingborg har vi gjort en hel del för att möta dessa utmaningar och öka livskvaliteten för dom som lever i, verkar och besöker vår älskade stad. Men vi har bara börjat. För att tänka nytt skapar vi nu en transformationsarena där vi bygger ett gemensamt vi med er som vill driva förändring.
Tillsammans bygger vi framtidens städer.

Vi ses i Almedalen!

Intensiva dagar i Almedalen

Den gröna
transformationen

 Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste utmaningar och Helsingborg ska vara klimatneutralt till 2030. Vår förmåga att ställa om och göra skillnad kommer att vara avgörande, inte bara här och nu utan även för kommande generationer. 

Den teknologiska
transformationen

Den allt snabbare teknikutvecklingen påverkar hur vi lever, arbetar och samspelar med varandra. Vi ska ta tillvara på teknikens möjligheter och våga utmana befintliga strukturer och beteenden – med människans bästa i centrum.    

Den sociala
transformationen

Vi är och ska vara möjliggörare för våra invånare att bli stärkta och inbjudna att forma både sina egna liv och den framtid vi skapar tillsammans. Genom att främja entreprenörskap och samarbeten bidrar vi till en stad i tillväxt och hållbar utveckling. 

Helsingborgs program 2024

Vill du också driva förändring?

Genom smarta samarbeten och lösningar är allt möjligt. Välkommen till en transformationsarena fylld av seminarier, samtal, debatter, workshops och idégenerering. Du träffar oss på plats under Almedalsveckan men kontakta oss gärna redan nu och låt samtalet börja.

Vi ses i Almedalen! 

Carina Leffler | Stadsdirektör

Offentlig sektor står inför den största utmaningen i modern tid. Klimatet, ny teknik och den sociala sammanhållningen i samhället behöver stå i fokus. För att lyckas behöver vi utveckla nya lösningar och bygga nya partnerskap, för vi vet att det som har tagit oss hit inte kommer att räcka för att ta oss in i framtiden. Vi vet också att vi inte kommer att klara att svara upp mot samhällsutmaningarna utan att offentlig sektor tar ledarskap och vågar ha högt ställda ambitioner. Jag medverkar gärna i samtal om att leda för transformation, och om hur vi säkerställer både genomförandekraft och effektivitet för förändring.

Parallellt rustar Sverige upp totalförsvaret från historiskt låga nivåer, en kraftsamling som ställer krav på gemensamma insatser från både offentliga och privata aktörer. Jag delar gärna med mig av erfarenheter och perspektiv från Helsingborgs arbete i att bygga ett motståndskraftigt samhälle.

E-post: david.nordling2@helsingborg.se

Anna Möller | Stadsbyggnadsdirektör

Helsingborg har genomfört flera spännande stadsutvecklingsprojekt och har många fler framför sig. En viktig aspekt när vi utvecklar staden är att involvera helsingborgarna i sin stad. Genom delaktighet, medskapande och ökad stolthet är vi övertygade om att vi får en tryggare och mer omtänksam stad.

Vi arbetar målmedvetet med innovation för att utveckla hur vi tar hand om staden på ett smartare sätt men också hur vi kan utveckla vår egen verksamhet och ledning. Till detta har vi satt upp höga mål på klimatområdet: vi ska vara klimatneutrala 2030 och vi ska anpassa oss till ett förändrat klimat. I det arbetet har stadsbyggnadsfrågor en stor roll.

Jag deltar gärna i samtal om stadsutveckling, klimatanpassning och hur vi kan samverka med andra för en tryggare, attraktivare och mer innovativ stad.

E-post: anna.moller@helsingborg.se

Lisa Olsson | Innovation och Transformationsdirektör

Helsingborg satsar långsiktigt på att utveckla kultur, struktur och förmåga för att driva innovations- och transformationsarbete. Jag delar gärna erfarenheter, både kring framgångar och kring misslyckanden. På plats under Almedalsveckan vill  jag också gärna delta i samtal om hur vi skapar bästa möjliga förutsättningar för städer att fungera som testbädd/möjliggöra testmiljöer och hur vi kan skapa än bättre förutsättningar för breda partnerskap mellan stad och näringsliv, civilsamhälle, akademin och andra förändringsaktörer för att kunna driva gemensamt transformationsarbete inom social, grön och teknologisk transformation. Andra frågor som jag gärna diskuterar är hur vi får till fler AI-tillämpningar i offentlig sektor och hur vi får till fler breda uppskalningar inom hållbar stadsutveckling och välfärdsinnovation.

E-post: lisa.olsson@helsingborg.se

Mikael Kipowski | Utvecklingsdirektör

Helsingborgs stad ligger i framkant i utvecklingen av hur vi kan leda och organisera framtidens städer. Men för att vi ska lyckas krävs att flera olika aktörer samarbetar, inte bara städer emellan, utan också med andra samarbetspartners. Nu söker vi samarbete med alla som kan och vill vara med på resan.

Som utvecklingsdirektör i Helsingborgs stad har jag ett ansvar för stadens större övergripande projekt inom stadsutveckling, hållbarhet, livskvalitet, infrastruktur, trygghet, säkerhet och mark- och exploateringsfrågor. Alla projekt har sina särskilda förutsättningar, vilket syns särskilt i några av stadens stora stadsutvecklingsprojekt Östra Ramlösa, H+/Gåsebäck och Drottninghög.

I Almedalen talar jag gärna om hur vi ska leda och organisera framtidens städer och stadsutveckling.

E-post: mikael.kipowski@helsingborg.se

Maria Norrby | Arbetsmarknadsdirektör

Helsingborg har länge drivit frågor som rör kompetensförsörjning och jobbat för att utveckla hållbara lösningar för framtiden. Detta eftersom svenska städer står inför flera stora utmaningar, särskilt när det gäller att locka kompetenser, talanger och kapital, i en hårdnande internationell konkurrens. Efter flera år som arbetsmarknadsdirektör i staden är mitt intresse för arbetsmarknadsfrågorna starkt och jag är särskilt intresserad av att delta i samtal om kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken, vuxenutbildningens utmaningar och möjligheter samt kompetensförsörjningsfrågor.

Jag har nu en ny, mer stadsövergripande roll med ansvar för samordning av centrala funktioner. Därför är jag också nyfiken på sammanhang som fokuserar på styrmekanismer och utveckling. Detta är områden där Helsingborg ligger långt framme, exempelvis vad gäller tillitsbaserad styrning. Jag delar gärna med mig av mina erfarenheter och insikter i panelsamtal, seminarier och debatter

E-post: maria.norrby@helsingborg.se

Mats Hallberg | Kulturdirektör

Kulturpolitiken har betydelse för och är en kraft i välfärdsbyggets alla olika delar. Hur väl konsten och kulturen kan utvecklas, är avhängigt möjligheterna till samspel och samverkan med övriga samhällssektorer.  Med bred och mångårig chefs- och ledarerfarenhet från strategiskt arbete inom olika politikområden samtalar jag gärna om kulturens betydelse för regional och kommunal utveckling. Kulturella och kreativa branscher gärna kopplat till stadsutveckling ligger mig särskilt varmt om hjärtat.

E-post: mats.hallberg@helsingborg.se

Henrik Frindberg | Miljödirektör

Städer står inför flera stora framtidsutmaningar där ekonomi, teknik, sociala frågor och klimat kommer att vara centrala. Helsingborg är en av Europas klimatneutrala städer till 2030. Vi vill vara med och visa vägen genom att vara en möjliggörare när vi ska ta våra klimatkliv för att nå klimatneutralitet. Hur gör vi detta tillsammans med våra invånare, verksamheter och industrin på smartaste sätt.

Jag medverkar gärna i samtal kring hur vi som engagerade städer kan samarbeta på vår väg mot klimatneutralitet.

E-post: henrik.frindberg@helsingborg.se

Alexandra Werder Hallonkvist | Enhetschef Tillväxt

Helsingborg är en ledande stad inom innovation och hållbarhet, med Sveriges bästa logistikläge och en stark position inom framtidens handel. Som tillväxtchef är jag intresserad av att diskutera investeringsfrämjande, entreprenörskap, partnerskap och innovationssamarbeten. Jag är särskilt engagerad i vårt nya Helsingborg Innovation District, möjligheterna för hållbar tillväxt, den gröna omställningen genom Helsingborgsdeklarationen för en smart och hållbar logistiknod genom partnerskap med näringslivet och akademin.

E-post: alexandra.werderhallonkvist@helsingborg.se

Jonas Berg | Säkerhetschef

Helsingborgs stad har länge haft en hög ambition i arbetet med trygghet och säkerhet. Nu ser vi glädjande förbättringar inom flera områden men arbetet behöver fortsätta. Det behöver vara uthålligt, kunskapsbaserat och integreras med övrig samhällsutveckling.

Under nästa mandatperiod börjar uppbyggnaden av framtidens totalförsvar på allvar. Därför vill jag gärna prata om hur vi i det nya civila försvaret bäst krokar arm med det lokala näringslivet och hur vi kan få kommunens tillväxtfrågor att gifta sig med lokala och nationella beredskapsbehov.
Jag funderar även på hur framtidens kommunala trygghetsarbete kommer se ut. Kommer de kommunala ordningsvakterna utvecklas till den nya lokalpolisen med alla dess befogenheter och hur kan kommunernas brottsförebyggande arbete släppas in fullt ut i det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet?

E-post: jonas.berg@helsingborg.se

Angelica Nilsson | Enhetschef samhälle och infrastruktur

Helsingborg är ett transport-och logistiknav med komplex infrastruktur som behöver fungera ur ett nationellt och europeiskt perspektiv. Samtidigt är stadens utveckling till stor del beroende av hur väl vi lyckas skapa god tillgänglighet för invånare, företag och besökare. Ambitionen om att bli en klimatneutral stad 2030 ställer krav på stora förändringar i snabb takt. Som kommun behöver vi ta oss an ny kunskap, nya roller och otraditionella samarbeten för att driva på utvecklingen. Samtidigt är det viktigt att våra invånare inte lämnas utanför i omställningen. Jag samtalar gärna om hur vi samhällsaktörer tillsammans kan skapa gemensamt driv framåt kring omställningen och hur vi kan få till ökade investeringar i samhällsviktiga infrastrukturprojekt.

E-post: angelica.nilsson@helsingborg.se

David Nordling | Ledningsstrateg

Som ledningsstrateg hos stadsdirektören har jag ett möjliggörande uppdrag för hela staden, inte minst när det kommer till att bidra till genomförandekraft i stadens utvecklingsfrågor. Jag deltar gärna i samtal kring organisation, ledning och styrning i offentlig verksamhet och om hur vi kan bygga systematisk kapacitet för förändring. I egenskap av ung ledare samtalar jag också gärna om hur vi kan locka fler unga till kommunal och offentlig sektor.

E-post: david.nordling2@helsingborg.se

Kontakta oss

Göran Skoglund | Presschef
E-post: goran.skoglund2@helsingborg.se

Caroline Nilsson | Projektledare
E-post: caroline.nilsson@helsingborg.se

Åsa Bjering | Projektledare
E-post: asa.bjering@helsingborg.se

Se programmet på Almedalens officiella webbplats

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.