Anpassad grundskola på Västra Berga skola

Vår anpassade grundskola består av tre klasser med inriktning ämnen och tre klasser med inriktning ämnesområden.

Vi vet att våra olikheter berikar. Det är därför viktigt att alla våra elever möts i hela skolan både i undervisningen och i våra olika byggnader.

Vi arbetar enligt den anpassade grundskolans läroplan Lgra22 och alla elever har en individuell utvecklingsplan som anger de mål eleverna arbetar med. Vi anpassar även skolarbetet efter varje elevs förutsättningar och dokumenterar det digitalt.

Den anpassade grundskolan och dess båda inriktningar har en väl etablerad samverkan med grundskolan. Denna samverkan ser olika ut beroende på elevernas ålder, våra tema och elevernas förutsättningar. Den anpassade grundskolan ingår i grundskolans arbetslag och utgör på så vis ett naturligt inslag i helheten på skolan.

Fritidshem

Fritidshemmet finns för eleverna i den anpassade grundskolan årskurs 1–6.

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.