ADL-bedömning

Den som ska ansöka om personlig assistans, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), behöver en ADL-bedömning som komplement till läkarintyget. ADL står för ”aktiviteter i det dagliga livet” och är en bedömning av en persons funktionsförmåga och behov av hjälp med olika aktiviteter. ADL-bedömningen fungerar som underlag när kommunen eller Försäkringskassan ska besluta om insatsen.

Invånarna berättar:

Flera personer berättar att det råder osäkerhet kring vilka rutiner som gäller för ADL-bedömningen i Helsingborg. Bedömningen ska genomföras av en arbetsterapeut, men vem ansvarar för att en sådan blir gjord? Personerna berättar att de bollas runt mellan kommunen och vårdcentralerna inom region Skåne och att man ingenstans får tydliga besked. När gör kommunens arbetsterapeuter ADL-bedömningen och när gör de det inte? Har kommunens handläggare som utreder ansökningar om personlig assistans ansvar för att hjälpa sökande genom att boka tid hos arbetsterapeut, eller ska den sökande själv boka sådan tid? Om den sökande själv ska boka tid, hur ska denne göra för att boka? På stadens webbplats saknas information, vilket får konsekvensen att personer som inte har insatser sedan tidigare inte har någonstans att vända sig för att få ADL-bedömningen gjord.

#arbete pågår
Avbryt

Lämna en kommentar

Malin Johnsson
Malin Johnsson
sedan

Hej - din huvudman bör vända sig till stadens LSS-handläggare. Genom dem kan ni få mer information om hen ska gå tillväga för att kunna få en ADL-bedömning.