ADL-bedömning

Den som ska ansöka om personlig assistans, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), behöver en ADL-bedömning som komplement till läkarintyget. ADL står för ”aktiviteter i det dagliga livet” och är en bedömning av en persons funktionsförmåga och behov av hjälp med olika aktiviteter. ADL-bedömningen fungerar som underlag när kommunen eller Försäkringskassan ska besluta om insatsen.

Invånarna berättar

Flera personer berättar att det råder osäkerhet kring vilka rutiner som gäller för ADL-bedömningen i Helsingborg. Bedömningen ska genomföras av en arbetsterapeut, men vem ansvarar för att en sådan blir gjord? Personerna berättar att de bollas runt mellan kommunen och vårdcentralerna inom region Skåne och att man ingenstans får tydliga besked. När gör kommunens arbetsterapeuter ADL-bedömningen och när gör de det inte? Har kommunens handläggare som utreder ansökningar om personlig assistans ansvar för att hjälpa sökande genom att boka tid hos arbetsterapeut, eller ska den sökande själv boka sådan tid? Om den sökande själv ska boka tid, hur ska denne göra för att boka? På stadens webbplats saknas information, vilket får konsekvensen att personer som inte har insatser sedan tidigare inte har någonstans att vända sig för att få ADL-bedömningen gjord.

Statusuppdatering 2023

Ärendet lyftes av krångelombudsmannen i slutet av 2019. Redan då var problemet egentligen redan känt. Våren 2023 råder fortfarande otydlighet kring vart personer som behöver en ADL-bedömning ska vända sig, i de fall då man inte har kommunala hemvårdsinsatser sedan tidigare. Människor i en redan svår livssituation faller fortfarande mellan kommunens och regionens stolar.

Flera personer i den här situationen har upprepade gånger varit i kontakt med krångelombudsmannen. De berättar om en moment-22 situation då de inte kan få fram de underlag som behövs för att kunna ansöka om stöd som de, i många fall, har rätt till.

Detta gör staden

Helsingborg arbetar genom kommunsamarbetet Skånes kommuner för att gemensamt komma till klarhet i ansvarsfrågan. Är det kommunerna eller regionerna som ska erbjuda ADL-intyg till dessa personer? Oberoende jurister är anlitade för att tolka lagstiftningen. Juristerna har efter sin granskning kommit till slutsatsen att det är regionernas ansvar att erbjuda ADL-bedömning till personer som inte redan är beviljade kommunala hemsjukvårdsinsatser.

Helsingborgs stad arbetar vidare genom Skånes kommuner för att förmå regionen att ta sitt ansvar för personer i den här situationen. Det är fortfarande lite av ett lotteri för en invånare om de kontakter som man tar inom vården i praktiken kommer att erbjuda ADL-bedömning när så efterfrågas. Så ska det inte vara. Arbete för att få en samsyn i hela vårdapparaten fortsätter genom den regionala samrådsgruppen för rehabilitering i Skåne. En lösning skulle kunna vara att region Skåne gör som Region Västra Götaland och erbjuder ADL-intyg på ett par olika platser inom regionen.

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.