Behov av adressändring på stödboende

Anställda på ett av stadens stödboenden kontaktar krångelombudsmannen. De berättar att post kommer fel och kommer bort, vilket drabbar de boende. Fastigheten där verksamheten finns har mer än en entré och i samma hus finns flera andra verksamheter. Titt som tätt kommer post fel, eller brev som skulle delats ut för länge sedan dyker upp efter att först ha åkt rundor i fastigheten. Detta kan få ganska allvarliga konsekvenser eftersom det ibland skickas brev från olika myndigheter till de boende. Personalen har länge försökt att få till en adressändring så att fastigheten får en entré med gatuadress 4a och en entré med gatuadress 4b. De vet inte varför deras önskemål inte har kunnat uppfyllas.

Detta gjorde staden

Skyltningen i fastigheten har ändrats så att det tydligare framgår vilken verksamhet som finns var.

#avslutad med åtgärd
Avbryt

Lämna en kommentar