Bygglov för solceller

Behövs bygglov eller inte när man ska installera solpaneler på sitt tak? En privatperson boende på Råå upplevde krångel i samband med otydliga besked från staden. Krångelombudsmannen uppmanade stadens bygglovsavdelning att se över informationen och säkerställa att ingen uppmanas att söka bygglov i onödan.

Invånarens krångel i sin helhet

Fastighetsägaren berättar att han planerar att installera solpaneler på sin fastighet på Råå. Fastigheten är inte K-, Q-märkt eller något liknade, inte heller ligger den i en ”byggnadskänslig” del av Råå. När fastighetsägaren tar kontakt med stadsbyggnadsförvaltningen och frågar om han behöver bygglov får han svaret att ”det vet vi inte” – du får skicka in ansökan för säkerhets skull så får vi titta på det”.

Fastighetsägaren menar att detta gör det dyrare för honom (ansökan, ritning). Det tar också längre tid och skapar osäkerhet. Dessutom är det krångligt eftersom han blir tvungen att bestämma sig för vilken offert/leverantör han ska välja tidigare i processen, än vad han annars hade gjort. Detta eftersom stadsbyggnadsförvaltningen vill veta vilken typ av soltak han planerar för. Det här upplevs negativt eftersom priserna blir lägre och lägre och han tror att kostnaden för projektet hade kunnat bli lägre om han väntat med det beslutet till närmare byggstart.

Fastighetsägaren menar att handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen enkelt skulle kunna gå in och titta på fastigheten på Google eller lantmäteriets flygfoto och se vilken byggnad det gäller, för att direkt kunna avgöra om det behövs bygglov eller inte. Han menar att detta hade sparat tid både för honom och för handläggaren. Han menar också att initiativet med solpaneler är bra för miljön och därför borde uppmuntras av staden.

Detta har staden gjort

Invånaren som tog kontakt med krångelombudsmannen blev kontaktad av bygglovshandläggare och fick förtydligad information om vad som gällde i hans fall. I detta ärende visade det sig att den aktuella fastigheten var k-märkt och därför var det rätt att uppmana invånaren att söka bygglov. Frågan blev då snarare varför den informationen inte hade lämnats vid invånarens första kontakt med staden.

För att säkerställa att inte andra drabbas av samma krångel har ärendet tagits upp på ett internt samsynsmöte på stadsbyggnadsförvaltningens bygglovsavdelning. Rutinen som gäller sedan tidigare är att fastighetsägare som kontaktar bygglovsavdelningen med frågan om något är bygglovspliktigt, alltid ska få ett tydligt svar. I situationer då det behöver göras en bedömning för att veta om något är bygglovspliktigt ska handläggare samråda internt och/eller kolla bilder, innan svar lämnas till fastighetsägare, så att ingen upplever att man uppmanas att söka bygglov i onödan.

Staden har gått igenom och uppdaterat informationen om solceller på stadens webbplats. Informationen om i vilka situationer som bygglov krävs för solpaneler eller solfångare har förtydligats.

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.