Kommunikation vid fel- och skadeanmälan

En privatperson cyklar omkull och skadar sig på idrottsoasen, Olympia.  Orsaken till olyckan är en järnbom över vägen som är svår att upptäcka i mörker. Efter en felanmälan via appen ”Ett bättre Helsingborg” följer en krånglig process som slutar med att personen får ta förnyad kontakt med staden för att ärendet ska hamna rätt.

När krångelombudsmannen granskar ärendet framgår att staden missat att följa de rutiner som finns för kommunikation och överlämning av ärende mellan olika förvaltningar. Ytterligare en miss är att ingen av de kontakter som invånaren har med staden upplyser om att det finns möjlighet att begära skadestånd, något en person kan ha rätt till om det visar sig att staden agerat vårdslöst.

Dessvärre är nuvarande blankett för skadeanmälan svår att hitta på webben. Den är dessutom krånglig att fylla i eftersom den måste skrivas ut, undertecknas för hand och sedan skickas in via post. Ytterligare ett krångel är att blanketten bara fungerar för den som gör anspråk på ersättning gentemot stadsbyggnadsförvaltningen, inte gentemot andra förvaltningar i staden.

Det här gör staden nu:

På stadens kontaktcenter ses rutiner över för hur olika felanmälningar ska hanteras och hur man ska ta hjälp av kollegor vid osäkerhet om vart ärenden ska skickas vidare. En intern digital utbildning för bedömning av akuta ärenden är uppdaterad. Befintlig skriftlig rutin för vidarebefordran av ärende mellan olika ärendehanteringssystem har förtydligats. Frågan har diskuterats på arbetsgruppsmöte på kontaktcenter. Staden har påbörjat ett arbete för att ta fram en digital stadsgemensam e-tjänst för skadeanmälan.

#arbete pågår
Avbryt

Lämna en kommentar

Malin Johnsson
Malin Johnsson
sedan

Hej Jörgen - tack för att du påpekar detta!. Vi lägger detta som en felanmälan. Med vänliga hälsningar /Malin, krångelombudsman

Malin Johnsson
Malin Johnsson
sedan

Hej! Vad tråkigt att detta har hänt dig. Du kan göra en skadeanmälan till staden. Om du kontaktar kontaktcenter på tfn 042-10 50 00 så hjälper de dig där, eller använd den här blanketten; https://eservice.helsingborg.se/MenuGroup2.aspx?searchstring=skadeanm%C3%A4lan

Malin Johnsson
Malin Johnsson
sedan

Tack - jag lägger detta som en felanmälan till kontaktcenter. Mvh //Malin

Malin Johnsson
Malin Johnsson
sedan

Hej! Du kan inte felanmäla på den här sidan. Gå till https://helsingborg.se/trafik-och-stadsplanering/gator-och-trottoarer/felanmalan/ eller använd appen "Ett bättre Helsingborg" eller kontakta kontaktcenter på chatt eller tfn 042-105000.