Månadsbetala på kallbadhusen

Invånaren berättar:

En privatperson och flitig kallbadare hör av sig till krångelombudsmannen. Han har under en längre tid försökt att uppvakta staden för att påtala behovet av en lösning som gör det möjligt att delbetala ett årskort på något av stadens kallbadhus. I nuläget kostar ett årskort på Kallis 2000 kronor och idag finns inga andra möjligheter än att betala hela avgiften vid ett och samma tillfälle. Är man två i familjen som köper årskort är det då 4000 kr som ska betalas på en och samma gång. ”Kallbad är ju friskvård. På gym och andra friskvårdsanläggningar kan man betala med autogiro varje månad. Då blir det inte ett så stort belopp som ska ut på en och samma gång”. I de kontakter som är tagna med staden framgår att viljan finns att införa delbetalning, men av oklar handledning har detta inte kunnat genomföras. Vad är det som krånglar och varför drar det ut på tiden, undrar invånaren. Det är nu drygt två år sedan han tog första kontakten med staden.

Detta gör staden:

Under pandemin har kallbadhusen under vissa perioder varit stängda för besökare och årskorten har varit frusna. Ännu är försäljningen av nya årskort praktiskt taget obefintlig. När kallbadhusen nu öppnar upp igen har verksamheten av skol- och fritidsförvaltningen fått uppdraget att dokumentera hur många besökare som efterfrågar möjligheten att kunna delbetala ett årskort. Längre fram – när verksamheten har en tydligare bild av behovet kommer en avvägning att göras mellan behovet och de administrativa kostnader som ett eventuellt nytt betalsätt skulle medföra.

#arbete pågår
Avbryt

Lämna en kommentar