Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

En invånare med ett fysiskt funktionshinder kontaktade krångelombudsmannen. Hon berättade att varje gång som hon ska ansöka om ett förnyat parkeringstillstånd för rörelsehindrad så behöver hon lämna in ett nytt läkarintyg. Det betyder att hon måste kontakta vården och träffa en läkare, bara av den orsaken att hon ska förnya sitt parkeringstillstånd. Den här invånaren har haft sitt funktionshinder i mer än 20 år och kommer inte att bli bättre. Skadan hon har kommer att finnas kvar livet ut.

Invånaren menar att det blir onödigt krångligt för henne, men även för vården och kommunens handläggare, att hantera dessa ansökningar.

Krångelombusmannen frågade ansvariga på stadsbyggnadsförvaltningen vad som hade krävts för att utfärda parkeringstillstånd med längre giltighetstider. Om en läkare hade kunnat intyga att ett rörelsehinder är livslångt, skulle då kommunen kunna bevilja parkeringstillstånd som inte kräver förnyelse med samma intervall som idag? Skulle kommunen i samverkan med Region Skåne kunna testa ett nytt sätt att intyga, ansöka och handlägga parkeringstillstånd för rörelsehindrade, för individer med långa eller livslånga handikapp?

Så här svarade stadsbyggnadsförvaltningen:

Den generella regeln i landet är att du alltid ska bifoga ett nytt läkarintyg vid ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Helsingborgs stad har valt att ge tillstånd för tre år åt gången. Detta mot bakgrund av att tillstånden är högt eftertraktade vad gäller stöld. Det är också viktigt att ta hänsyn till att en individs tillstånd kan försämras mellan åren, varpå regelbundet och därmed uppdaterat läkarintyg bedöms nödvändigt.

Det finns fall när invånare har ansökt om parkeringstillstånd för rörelsehindrad där invånaren själv är förare av fordonet. Blir tillståndet sämre så att invånaren inte länge bör köra fordonet själv, ska ansökan istället gälla för en passagerare. Alltså ska invånaren då ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad som passagerare och inte förare, där kraven på de olika tillstånden skiljer sig åt. Det är viktigt att staden inte beviljar ett tillstånd ämnat för förare åt en person som inte längre bedöms förmögen att framföra ett fordon.

Stadens handläggning av dessa ärenden följer den lagstiftning som finns på området.

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.