Skolbyte under pågående läsår

Helsingborgs stads hantering av skolbyte under pågående läsår har varit ett krångelärende i mer än tre år. Stadens sätt att arbeta med skolbyten berör elever och vårdnadshavare som behöver byta skola inom kommunen under pågående läsår, till exempel på grund av en flytt inom kommunen. Bristerna i dagens arbetssätt drabbar också elever och vårdnadshavare som flyttar till Helsingborg från annan kommun och som behöver plats i grundskola under pågående läsår. En tredje drabbad målgrupp är de som flyttar till Helsingborg och som behöver skola i samband med läsårets början, när beslutet om flytt tas efter stadens ordinarie skolvalsperiod i december och januari.

En socialsekreterare berättar

Den senaste av flera som kontaktat KrånglO om krångel i den här situationen är en socialsekreterare i staden. Hon försökte i mer än två månader att hjälpa sin klient som behövde plats på grundskola för sin son.

Pojken har under ett par år bott i familjehem på annan ort och ska nu flytta tillbaka till sin mamma i Helsingborg. I slutet av oktober ansöker vi via den pappersblankett som staden tillhandahåller. Mamman och pojken önskar plats på en kommunal grundskola i samband med terminsstart för vårterminen. Efter lång tystnad utan återkoppling från staden kontaktar vi den skola de har valt i första hand. Via telefon upplyser då rektor om att skolan inte har plats. Rektor informerar också om att familjen bor i en annan skolas ”upptagningsområde”.

Så som processen är tänkt att fungera ska nu denne rektor ta ansvar för att lösa skolplaceringen genom att kontakta familjens andrahandsval. Men socialsekreteraren, mamman och sonen tror nu att familjens chanser att ordna en bra skola i Helsingborg är större bland de fristående skolorna. Därför fyller de i en ny ansökan och listar några fristående grundskolor.

Efter flera veckor och flera telefonsamtal med dessa skolor visar det sig att ingen av de fristående skolorna har plats för pojken. Mamman besökte då kontaktcenter för att få hjälp med hur hon skulle göra. På kontaktcenter fick hon hjälp att mäta avståendet till närmaste skola, men utöver detta kunde personalen inte hjälpa till på annat sätt än att ge henne en ny blankett för ännu en ansökan.

Vi fyllde nu i och skickade en tredje ansökan. Denna gång till den närmaste kommunala grundskolan samt ett andra- och tredjehandsval. Terminsstarten närmade sig. Mamman ville ge sin son möjlighet att besöka sin skola i förväg så att han kunde känna sig trygg när terminen drog igång. Men det blev bara bråttom och i stället stress och frustration. Vi kontaktade den skola de hade valt i första hand. Men skolan hade inte fått in ansökan. Kanske hade den fastnat i postgången? Kanske hade den hamnat fel? För att inte förlora mer tid fyllde vi i ansökan en fjärde gång och jag åkte till skolan och lämnade in den. Där fick vi nu äntligen den information som vi hade behövt från början. Att sonen har rätt till en plats på en kommunal grundskola och att det är rektor på förstahandsvalet som är ansvarig för processen. Den här skolan berättade också att det inte finns något som heter upptagningsområde. Samtidigt fick vi veta att inte heller här hade de plats för pojken. Men de skulle ta ansvar för att lösa situationen genom att skicka ansökan vidare internt inom skol- och fritidsförvaltningen.

Vårterminen hinner börja medan familjen väntar på besked. Ironiskt nog dimper ett brev ner hemma i familjens brevlåda där skol- och fritidsförvaltningen upplyser familjen om sonens skolplikt och uppmanar sonen att komma till skolan.

En vecka in på vårterminen kom till slut ett besked om skolplacering från Helsingborgs stad. Då har socialsekreteraren, mamman och sonen i mer än tio veckor försökt att få en skolplacering i Helsingborg. På grund av flera brister i stadens hantering har sonen inte kunnat fullgöra sin skolplikt under terminens sex första skoldagar.

En invånare berättar

En familj som var med om en liknande krånglig process kontaktade KrånglO hösten 2019. Familjen hamnade i kläm eftersom beslutet att flytta togs i mars månad, när kommunens ordinarie skolvalsperiod var över.

Vi hade köpt hus i Helsingborg men ännu inte flyttat dit. Planen var att barnen skulle börja skola och förskola i Helsingborg på det nya läsåret efter sommaren. Vi började i god tid att söka skola och önskade den kommunala grundskola som ligger närmast vår blivande bostad. Men det var inte någon som hade plats. Vart vi än vände oss fick vi nej. Vi kontaktade massor av olika skolor. Det blev ett jagande, mejlande och ringade som pågick i flera månader. Till slut kunde rektor på en skola erbjuda en plats och sonen kunde börja vid höstterminens start, men då var vi både arga och uppgivna. Varför har staden bara en pappersblankett och varför finns det ingen som samordnar placeringarna?

KrånglO uppmanar skol- och fritidsförvaltningen att skyndsamt se över rutiner, att kvalitetssäkra och förenkla processen för vårdnadshavare genom att:

  • Ersätta eller komplettera dagens pappersblankett med en e-tjänst för ansökan.
  • Säkerställa att den familj som ansöker får ett kvitto på att ansökan har inkommit till staden.
  • Samordna hanteringen av ansökningar så att vårdnadshavare under processens gång kan få besked om var i processen ansökan befinner sig utan att behöva ringa runt. Principen som gäller i staden är ”en väg in” genom kontaktcenter.
  • Förtydliga informationen på stadens webbplats. Det finns flera kommuner som på ett tydligt sätt informerar om regler, rutiner och tillvägagångssätt vid skolbyte, till exempel Malmö och Kristianstads kommuner. Titta gärna på dem.
  • Ta fram tydliga rutinbeskrivningar som stöd till rektorer, så att alla gör lika och lämnar samma information.

Det här gör staden nu:

Skol- och fritidsförvaltningen har tillsammans med digitaliseringsavdelningen arbetat fram en e-tjänst för skolbyte under terminstid för de kommunala skolorna. I e-tjänsten säkerställer vi att vårdnadshavare som ansöker om skolbyte får återkoppling på att ansökan är mottagen och information om hur den kommer att hanteras. I rutinen är också inskrivet att processen ska ta max tio arbetsdagar från att båda vårdnadshavarna godkänt ansökan tills de får besked om placering. E-tjänsten hanterar inte fristående skolor då de är egna huvudmän med egna placeringsrutiner. Den nya e-tjänsten kommer att finnas på plats i mitten av mars 2023.

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.