Plats i grundskola för nyinflyttad

För den som flyttar till Helsingborg från en annan del av Sverige och behöver plats i skola för sitt barn, kan det bli besvärligt. Om detta berättar en förälder som varit med om en riktigt krånglig historia.

Invånaren berättar:

Familjen hamnade i kläm eftersom beslutet att flytta togs i mars månad, när kommunens ordinarie skolvalsperiod (1 december – 31 januari) var över. Familjen önskade plats i kommunal grundskola för barnet till terminsstart efter sommaren. Föräldrarna upplevde inte att någon på kommunen kunde möta deras behov och samordna placeringen, utan föräldrarna fick själva kontakta de skolor som var tänkbara för familjen. Föräldern beskriver ett jagande, ringade och mejlande som pågick i flera månader. Till slut kunde rektor på en skola erbjuda en plats och barnet kunde börja vid höstterminens start, men då hade det gått så långt att föräldrarna var både arga och uppgivna. Nu undrar föräldern: Varför finns det inget kösystem för den som behöver plats på skola efter ordinarie skolvalsperiod och varför finns det bara en pdf-blankett att fylla i vid ansökan om plats?

Det här gör staden nu:

Skol- och fritidsförvaltningen kommer att se över rutinen för skolval utanför skolvalsperioden. Förvaltningen undersöker också om delning av hanteringen för skolbyte för de som redan har skolplacering och skolval för nyinflyttade kan förbättra hanteringen. Förvaltningen konstaterar också att man behöver förankra rutinen, en ny eller den nu gällande, hos kontaktcenter och stadens rektorer. Nuvarande rutin ska inte leda till att vårdnadshavare tvingas ringa runt. Det förekommer att vårdnadshavare som inte accepterar den skolplacering de erbjuds, chansar och ringer runt ändå. Kommunala skolor får inte ha kö.

#arbete pågår
Avbryt

Lämna en kommentar