Platsbestämmelse i appen ”ett bättre Helsingborg”

En invånare som ofta använder appen ”ett bättre Helsingborg” kontaktade Krångelombudsmannen. Invånaren berättade att det ofta blir problem med platsbestämmelsen i appen. När han ville rapportera ett fel, till exempel trasig belysning, blev det ibland fel adress. Kartfunktionen i appen lyckades inte fånga rätt adress, utan angav en adress i närheten.

Invånaren upplevde detta både i parker, grönområden och i stadsmiljön. När detta inträffar brukar invånaren vara extra noga med att beskriva felet i appens fritextfält. Men, säger han, ”när återkopplingen kommer blir man osäker på om ansvariga i staden verkligen har varit på rätt ställe”. I det sms-svar som skickas i samband med att ärendet avslutas anges platsbestämmelsen. Om denna då var fel från början så menar invånaren att svaret känns osäkert.

Krångelombudsmannen tog kontakt med stadens kontaktcenter, som hanterar många av de felanmälningar som kommer in genom ”ett bättre Helsingborg” och där bekräftades bilden. Felaktiga platsbestämmelser är ett känt problem som stadens kommunvägledare är medvetna om sedan länge.

Krångelombudsmannen uppmanade stadsbyggnadsförvaltningen att se över om tekniken för platsbestämmelse i appen kunde förbättras för att bli mer korrekt. Alternativt om det hade varit möjligt att sms-svaren från systemet utformas annorlunda.

Så här svarade stadsbyggnadsförvaltningen:

Stadsbyggnadsförvaltningen är medvetna om problematiken. Problemet är vanligt förekommande i verktyg där en adress ska returneras från en GPS-punkt. Positioneringen letar automatiskt upp närmaste adress och ibland kan det bli lite tokigt.

Den här adressen används dock mest som ett riktmärke för ärendet. Det som blir den avgörande bedömningen av platsen för ärendet är den markering som invånaren manuellt gör i kartan (inte samma som GPS-positionering) tillsammans med textbeskrivning och eventuella bilder. I de allra flesta fall fungerar den här bedömningen utan problem.

För att förbättra adresspositioneringen har stadsbyggnadsförvaltningen kopplat på Lantmäteriets adressregister. Förvaltningen undersöker även hur återkopplingsmeddelandet som automatiskt skickas som en bekräftelse på att ärende är registrerat, kan förbättras. I svaret vill förvaltningen gärna bifoga kundens beskrivning av ärendet för att tydliggöra vilket ärende det handlar om.

På sikt kommer staden att upphandla ett nytt ärendehanteringssystem och just nu förbereds upphandlingen genom att ta fram krav på hur systemet ska fungera för att undvika den här typen av brister i framtiden.

#avslutad utan åtgärd
Avbryt

Lämna en kommentar