Solceller på röda tak

En invånare fick beskedet att han måste ansöka om bygglov för att få sätta solceller på sitt tak. Staden informerade också om att invånaren sannolikt kommer att få avslag på en ansökan och att han kommer att behöva överklaga beslutet för att få solcellerna prövade av politikerna i stadsbyggnadsnämnden. Detta eftersom det i detaljplanen för hans område står att taken ska vara röda.

Den här invånaren, som bor i ett nybyggt radhus i ett av stadens nya bostadsområden, tyckte att detta blev orimligt krångligt. Ska inte Helsingborg underlätta för människor som vill bidra till klimatomställningen, undrade han?

Så här svarade stadsbyggnadsförvaltningen:

Helsingborgs stads bygglovshandläggare utgår från plan- och bygglagen när de kräver bygglov och det finns i huvudsak två anledningar till varför regleringen finns i en detaljplan:

  1. Den första är att man vill värna ett visst uttryck i känsliga eller enhetliga miljöer av kulturmiljöintresse. Det kan handla om enskilda byggnader, sammanhållna kvarter eller grupphusbebyggelse där man vill bevara ett uttryck eller en viss kvalitet.
  2. Det andra gäller nyare bebyggelse där man valt att hålla samman bebyggelsen via någon form av uttryck. Detta kan vara ex. fasadfärgen eller takfärg vilket skapar en viss enhetlighet.

I planhandlingarna framgår normalt sett syftet med en viss reglering. På detaljplaner som tas fram idag ska det finnas en hänvisning till vilket lagrum som används samt en motivering i planbeskrivningen till den reglering som görs i plankartan.

I alla områden finns reglerat vad som ska utgöra den gemensamma nämnare eller det som önskas bevaras. Det finns vanligen inte ett hinder att sätta solceller utan det beror på hur dessa är anpassade till miljön. Till exempel kan man inte välja vilka solceller som helst på marknaden utan valet behöver anpassas efter den miljö och de regler som gäller för det område där fastigheten finns. Denna typ av logik gäller även i andra sammanhang som om man vill byta fasadfärg eller fönster.

När en bygglovsansökan om solceller på röda tak inkommer så hanteras den som en mindre avvikelse och beviljas i många fall. Så vida det inte är ett område där man vill värna ett visst uttryck i känsliga eller enhetliga miljöer av kulturmiljöintresse.

#avslutad utan åtgärd
Avbryt

Lämna en kommentar

Malin Johnsson
Malin Johnsson
sedan

Hej Mikael - man kan nog inte likställa solcellspaneler med snö. Snön ligger ju som längst ett par veckor, medan solcellspaneler kan sitta på taket i många år. Mvh /Malin