Solceller på röda tak

Invånaren berättar:

En invånare har fått beskedet att han måste ansöka om bygglov för att få sätta solceller på sitt tak. Staden informerade också om att invånaren sannolikt kommer att få avslag på en ansökan och att han kommer att behöva överklaga beslutet för att få solcellerna prövade av politikerna i stadsbyggnadsnämnden. Detta eftersom det i detaljplanen för hans område står att taken ska vara röda. Den här invånaren, som bor i ett nybyggt radhus i ett av stadens nya bostadsområden, tycker att detta blir orimligt krångligt. Ska inte Helsingborg underlätta för människor som vill bidra till klimatomställningen, undrar han?

Krångelombudsmannens kommentar:

Sedan 2018 finns det i den svenska plan- och bygglagen inte längre något krav på bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare inom detaljplanerat område, om de monteras så att de följer byggnadens form och huset inte är särskilt kulturhistoriskt värdefullt. Men med de nya reglerna finns ett undantag som innebär att solcellspanelerna, för att vara bygglovsbefriade, inte får strida mot detaljplanen. Det är här problemet uppstår. Svarta solcellcellspaneler på röda tak bedöms strida mot detaljplanen om det i denna står att taken ska vara röda. Helsingborgs stads bygglovshandläggare har alltså stöd i plan- och bygglagen för att kräva bygglov, och för att inte bevilja bygglov i detta fall.

Samtidigt pekar mycket på att intresset för solenergi kommer att växa. Regeringen har i samarbete med Centern och Liberalerna under våren 2020 beslutat att utöka stödet för de som installerar solceller. Energimyndigheten räknar med att el från solceller kan komma att växa från dagens 0,2 till 14 procent av energiförbrukningen i Sverige 2040. Ibland hör vi också om risker för hotande energibrist i södra Sverige. Frågan är om staden kan och vill göra något för att underlätta så att även fastighetsägare med röda tak i detaljplanen ska kunna montera solcellsansläggningar på sina tak.

Detta gör staden:
  • Tidigare har alla solcellspaneler varit svarta. På marknaden börjar det nu komma solcellslösningar som går att få i olika färger. Den fastighetsägare med hus i ett område där röda tak är regel i detaljplanen, kan komma runt bestämmelsen om bygglovsprövning om man väljer en röd i stället för en svart solcellslösning. Detta förutsatt att det inte finns andra skäl till en bygglovsprövning. Stadsbyggnadsförvaltningen beställde ett kunskapsunderlag av stadens klimat- och energirådgivare. Det man önskade att ta reda på är hur utbudet av röda solcellspaneler ser ut på marknaden och hur mycket röda och svarta solcellspaneler skiljer sig åt i pris och effektivitet. Är röda solcellspaneler ett alternativ som staden kan rekommendera?
  • Stadens energi- och klimatrådgivare lät göra ett test där röda solcellspaneler hypotetiskt beställdes för den fastighetsägare som hörde av sig till staden med detta krångel. Tre leverantörer av röda solcellslösnigar kontaktades men ingen av de valda leverantörerna kom tillbaka med offert. I något fall var anledningen att man inte levererar så små volymer som till en privat bostad. I ett annat fall var anledningen att man inte hade kunnat genomföra projektet på just detta radhus, eftersom takpannan med den integrerade solcellslösningen inte passade på taket. Hela radhusets tak hade i så fall behövt byta takmaterial.
  • För att få fram ett bra kunskapsunderlag användes i stället en vanlig villa som beräkningsexempel. Beräkningen utgick från att 40 kvadratmeter solceller skulle sättas upp på ett villatak. Solcellslöningar av tre olika typer ingick i jämförelsen: glas/glas, glas/laminat samt takpanna. Slutsatsen i jämförelsen var att röda alternativ var mellan 175 och 500 procent dyrare i inköpspris jämfört med svarta likvärdiga alternativ. När det gäller effektiviteten klarade de röda alternativen att producera mellan 85 och 89 procent av den effekt (kW) som motsvarande svarta alternativ kunde producera.
  • I kunskapsunderlaget görs bedömningen att kostnadseffektiviteten för svarta alternativ fortsatt kommer att öka jämfört med de röda alternativen. Detta då den stora efterfrågan på svarta solcellspaneler gör att de blir betydligt billigare att producera.
Krångelombudsmannens kommentar:

Utifrån dessa fakta är frågan vad Helsingborgs stad kan göra för att underlätta för dessa fastighetsägare? Hade staden till exempel kunnat tänka sig att…

  • … besluta att tydliggöra konsekvenserna i skriftliga underlag i de fall då man tar fram förslag till nya detaljplaner med bestämmelser om röda tak?
  • … besluta att slopa avgiften för alla fastighetsägare som söker bygglov för solceller?
  • … besluta att genomföra en utbildningsinsats för bygglovshandläggare för att klargöra i vilka fall undantag från bestämmelserna kan göras?
  • … testa nya skrivningar i en detaljplan, där undantag för svarta solcellspaneler godkänns givet vissa ramar/förutsättningar, till exempel att den sida av taket som vetter mot innergård får förses med svarta solcellslösningar, eller att en maximal yta av taket får förses med svarta solcellslösningar?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.