Kommunfullmäktige beslutade om budgeten 11–12 juni

Kommunfullmäktige beslutade om stadens budget, investeringar, mål och prioriteringar för 2025. Budgeten för 2025 blir större än 2024.

Helsingborgs stadsbudget för 2025 är 10 miljarder 243,5 miljoner kronor fördelat på nämnderna. Ytterligare 60 miljoner kronor finns reserverat för nämnderna. Jämför vi med 2024 får staden en större budget, 541,6 miljoner kronor mer.

Beslut togs om att skattesatsen är oförändrad. Den är satt till 20,21.

–Det är glädjande att vi efter två tuffa ekonomiska år, 2023 och 2024 med lågkonjunktur, hög inflation och höga pensionskostnader får betydligt bättre ekonomiska förutsättningar för 2025. Det möjliggör en kostnadskompensation till nämnderna på 3 procent och utöver detta drygt 300 miljoner kronor ytterligare budgetpengar till nämnderna, vilket underlättar de verksamhetsmässiga förutsättningarna, säger Marcus Nilsson, ekonomidirektör.

Nämndernas budget för 2025

 • Barn- och utbildningsnämnden 4 201 miljoner
 • Vård- och omsorgsnämnden 2 629,6 miljoner
 • Stadsbyggnadsnämnden 865,6 miljoner
 • Socialnämnden 723,5 miljoner
 • Arbetsmarknadsnämnden 598,6 miljoner
 • Idrotts- och fritidsnämnden 343,4 miljoner
 • Kulturnämnden 231, 9 miljoner
 • Fastighetsnämnden -180,7 miljoner (avkastningskrav)
 • Miljönämnden 50,5 miljoner
 • Överförmyndarnämnden 24,4 miljoner
 • Valnämnden 1,0 miljoner

Planerade investeringar 2025

Kommunfullmäktige beslutade om investeringar för 2025 på 1 miljard 479,9 miljoner kronor. Exempel på större projekt är:

 • Renovering av Tycho Braheskolan
 • Ny dubbel-idrottshall med föreningslokaler på Fredriksdal
 • Om och tillbyggnad av på Stadsbiblioteket
 • Utbyggnad av allmänna ytor runt Maria Station
 • Nytt tillagningskök för vård- och omsorgsverksamheten
 • Nybyggnation av ett LSS-boendet på Björka

Se webbsändning från kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand

Du kan se webbsändningar från kommunfullmäktiges sammanträde den 11–12 juni på Youtube. Sändningen består av olika delar.

Här hittar du samtliga ärenden

I diariet kan du ta del av samtliga ärenden som tas upp den 11–12 juni. 

Här hittar du äldre webbsändningar. 

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.