Så förbereder sig staden inför EU-valet

Stadens valkansli är i full gång med att förbereda inför EU-valet. Vallokalerna är bokade, röstmottagare är rekryterade och nu görs de sista förberedelserna inför förtidsröstningen som startar 22 maj. Ju närmare valet till Europaparlamentet vi kommer, desto intensivare blir arbetet. Vi tar tempen på valkansliet. 

Vallokal
– I uppstarten ser vi som ingår i valkansliet över eventuella upphandlingar som behöver göras och börjar boka upp lokaler för förtidsröstningen och valdagen. I takt med att valet närmar sig utökar vi bemanningen. Vi rekryterar röstmottagare, beställer allt material som behövs för att genomföra valet, gör en risk- och sårbarhetsanalys, planerar kommunikationen och utbildar röstmottagare, säger Erik Sidén på valkansliet.

Från och med att förtidsröstningen startar den 22 maj besöker valkansliet vallokalerna för att se till att allt rullar på som det ska.

Så bemannar vi

Helsingborg är uppdelat i 93 valdistrikt där varje distrikt har en vallokal på valdagen. I varje lokal jobbar minst 6 personer. Alla som har uppdraget som röstmottagare får utbildning av staden inför valet.

Under förtidsröstningen ser bemanningen olika ut beroende på hur stora lokalerna är, hur många väljare som förväntas rösta där samt beroende på öppettiderna. Sammanlagt jobbar cirka 700 personer som röstmottagare i samband med val i Helsingborg.

Valkansliet samordnar arbetet

– Vi i valkansliet håller ihop arbetet med EU-valet på uppdrag av valnämnden. Men det är hela stadens uppgift att se till att vi kan genomföra valet. Vi får stor hjälp av kollegor runtom i staden. Till exempel har staden vallokaler på skolor och förtidsröstning sker på flera av stadens bibliotek. Dessutom kan boende och deras anhöriga rösta på stadens vårdboenden, säger Erik Sidén på valkansliet.

Staden är inte inblandad i produktionen av valsedlar. Det hanterar Valmyndigheten.

Ett av världens största demokratiska val

– Även om EU-valet får mindre uppmärksamhet än valen till riksdag, region- och kommunfullmäktige är det häftigt att vara en del i ett av världens största demokratiska val som val till Europaparlamentet faktiskt är. 2024 är också ett globalt supervalår – det år hittills i historien då flest människor på jorden haft möjlighet att rösta. Nästan 50 procent av jordens befolkning lever i länder som har val till en parlamentarisk församling eller presidentval någon gång under året. Dock är det långt ifrån alla val som genomförs i år som är demokratiska och för många av jordens invånare är det fortfarande avlägset att leva i en demokrati. Men därför ska vi också vara stolta över vårt demokratiska system och värna om möjligheten att få välja våra representanter i Europaparlamentet, säger Erik Sidén.

Mer information

Här kan du läsa mer om EU-valet. 

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.