Tipsa staden om felaktiga utbetalningar

Nu kan du tipsa oss direkt om du misstänker att någon får en ersättning hen inte har rätt till. För oss är det viktigt att skattepengarna vi ska fördela används för våra målgrupper. Vi måste på alla sätt förhindra att oseriösa utnyttjar välfärden och här kan du hjälpa till via vår nya e-tjänst.

Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad har som  uppdrag att bland annat ge vård, stöd och bostadsanpassningsbidrag till äldre och personer med funktionsnedsättningar. Det gör vi utifrån socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Varje år gör vi utbetalningar om totalt cirka 543 miljoner kronor till företag och privatpersoner. Men statliga utredningar visar att cirka fyra procent av alla utbetalningar hamnar hos personer och företag som inte har rätt till pengarna.

Vi lanserar nu en tipstjänst för felaktiga utbetalningar på helsingborg.se där alla kan gå in och lämna tips vid misstanke om felaktig utbetalning. Det räcker att du som tipsar har en vag misstanke om att en felaktig utbetalning har skett. Vi utreder alla tips och gör en polisanmälan om vi misstänker bidragsbrott. Du som tipsar kan vara anonym.

Tipsa om felaktig utbetalning

– Vi behöver allmänhetens hjälp för att komma tillrätta med den här problematiken. Vi har alla ett gemensamt ansvar att motverka att välfärdssystemet utnyttjas av oseriösa aktörer, säger Mikael Håkansson Mannsdorff, myndighetschef. Vi tror att den här nya e-tjänsten kan vara en stor hjälp för att effektivisera vårt arbete. För målet är att hjälp och stöd ska ges till de som verkligen behöver det.