Om du får för mycket pengar

Om du får för mycket pengar från oss kan du bli skyldig att betala tillbaka. Det gäller både om det är vi eller du som har orsakat den felaktiga utbetalningen. När vi upptäcker, själva eller via tips, att vi gjort en felaktig utbetalning startar vi en utredning för att se om du ska betala tillbaka.

Om vi bedömer att uppgifterna du gett oss är osanna, eller avsiktligt låtit bli att anmäla förändringar under en period när du varit beviljad en ersättning, utreder vi det som ett misstänkt bidragsbrott. Vi gör alltid en polisanmälan om vi misstänker att någon har försökt få ersättning utan att ha rätt till det.

På vård- och omsorgsförvaltningen utreder vi felaktiga utbetalningar inom följande områden

  • lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
  • socialtjänstlagen (SoL)
  • bostadsanpassning

Tipsa oss om felaktiga utbetalningar

Om du misstänker att en privatperson får ersättning som de inte har rätt till kan du tipsa oss om det. Då hjälper du oss i vårt arbete mot felaktiga utbetalningar. Vi utreder alla tips och gör en polisanmälan om vi misstänker bidragsbrott. På grund av sekretess kan vi dock inte berätta för dig som tipsat oss vad vi kommer fram till. Vi är tacksamma för dig hjälp!

Du som arbetar på en myndighet och misstänker att någon felaktigt får pengar kan underrätta oss enligt lagen om underrättelseskyldighet.

Du som vill tipsa kan vara anonym.

Du lämnar enkelt tips via vår e-tjänst Tipsa om felaktiga utbetalningar.

I formuläret får du svara på frågor utifrån vad du vill tipsa om så att vi får den information vi behöver för att utreda tipset. Du kan också bifoga underlag som styrker dina uppgifter, till exempel utdrag från sociala medier eller ett arbetsgivarintyg.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?