Tre transformationer i fokus i stadens trend- och omvärldsanalys 

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Helsingborgs stad tar varje år fram en trend- och omvärldsanalys. Årets analys som presenterades på Trend- och omvärldsdagen den 27 februari visar att staden står inför flera utmaningar. Exempel på detta är klimat- och miljöutmaningar samt snabb utveckling inom ny teknik. Staden behöver därför göra transformationer inom olika områden. 

Henrik Persson samhällsanalytiker och projektledare, berättade om stadens trend- och omvärldanalys.
Henrik Persson samhällsanalytiker och projektledare, berättade om stadens trend- och omvärldanalys.

– De förändringar i omvärlden som beskrivs i trend- och omvärldsanalysen ger en lång rad utmaningar för staden under de kommande åren. De hänger ihop som delar av en större helhet. Därför är det svårt att säga vilken som är störst. Men om jag ska ge ett exempel kan jag peka på utmaningen som handlar om att förenkla invånarnas vardag med hjälp av ny teknik. Kärnan är att tillvara ta de möjligheter den snabba utvecklingen inom bland annat AI ger för att möta invånarnas och välfärdens utmaningar. Det kräver en teknologisk transformation i staden för att säkerställa att vi tillvaratar dessa möjligheter och att vi med hjälp av dem vågar utmana befintliga strukturer, säger Henrik Persson samhällsanalytiker i Helsingborgs stad.

Stadsdirektör Carina Leffler höll i panelsamtal om stadens transformationer.
Stadsdirektör Carina Leffler höll i panelsamtal om stadens transformationer.

Grön, social och teknologisk transformation

Som ett paraply för stadens utmaningar och de 15 brännpunkterna i trend och omvärldsanalysen diskuterades tre stora transformationsområden där staden behöver driva på utvecklingen. Områden som kräver kraftsamling, samarbete och höga ambitioner på vägen mot Helsingborg 2035.

  • Den gröna transformationen har ett tydligt mål om att staden ska bli klimatneutral 2030. Vi ska ställa om från en ekonomi- och samhällsstruktur baserad på fossila bränslen till en mer hållbar och miljövänlig modell. Det handlar bland annat om att minska koldioxidutsläppen och satsa på förnybar energi.
  • Den sociala transformationen handlar om att vi som stad ska bli ännu bättre på att möjliggöra för människorna här att kunna bygga det liv de vill,
  • Den teknologiska transformationen handlar om att tillvara alla de möjligheter som innovation och teknik ger oss. Teknologin kommer påverka både hur vi lever och arbetar och blir ett helt nytt sätt att bygga välfärd och samhälle.

De tre transformationerna hänger ihop och skapar förutsättningar för framtiden. Verktyg för att lyckas är innovation och samverkan.

Panelsamtal om grön transformation med Soraya Axelsson Öresundskraft, Åsa Bjering Helsingborgs stad och Sozvin Al Youssef EU Mission city.
Panelsamtal om grön transformation med Soraya Axelsson Öresundskraft, Åsa Bjering Helsingborgs stad och Sozvin Al Youssef EU Mission city.

Så jobbar staden med trend- och omvärldsanalys

– Syftet är att trend- och omvärldsanalysen ska hjälpa staden att se förändringar i omvärlden som påverkar vårt arbete mot stadens vision 2035. Den ska göra det lättare att lyckas med våra uppdrag, och identifierar utmaningar, säger Henrik Persson samhällsanalytiker på stadsledningsförvaltningens avdelning strategisk samhällsutveckling.

Ta del av trend- och omvärldsanalysen på webbplatsen Trend och omvärld. 

Trend- och omvärldsdagen drog en stor publik.
Trend- och omvärldsdagen drog en stor publik.

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.