Tillgänglighetsredogörelse för helsingborg.se

Här berättar vi vilka brister det finns i tillgänglighet för Helsingborgs stads webbplats helsingborg.se och våra digitala tjänster samt hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kontaktar oss om du hittar fler brister.

Vi vill att våra webbplatser och digitala tjänster ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel du använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Webbplatsen helsingborg.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Läs mer på myndigheten för digital förvaltnings webbplats.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Om du behöver innehåll från helsingborg.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivningen nedan (se rubriken Oskäligt betungande anpassning), kan du kontakta oss på följande sätt:

Testningsmetod

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av helsingborg.se Senaste bedömningen gjordes den 24 oktober 2019.

Kontakta oss om du hittar fler brister

Kontakta oss om du hittar fler brister som hindrar dig från att ta del av vår digitala service eller om du upplever att vi inte uppfyller lagen. Det är viktig information som vi använder i vårt tillgänglighetsarbete.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Svarstiden är normalt en vecka.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Här hittar du tillgänglighetsredogörelser för helsingborg.se och digitala tjänster som har lanserats efter 23 september 2018. Allt eftersom kommer vi fylla på med redogörelser för äldre digitala tjänster.

Vissa sidor på helsingborg.se är inte korrekt uppmärkta enligt den tekniska standarden Wai-aria. Standarden ska göra webbinnehåll mer tillgängligt för personer som använder hjälpmedel, till exempel skärmläsare. Ett arbete för att åtgärda detta pågår och beräknas vara klart under 2021.

Vissa bilder på helsingborg.se saknar en alternativ text. Det innebär att den som använder ett skärmläsningsverktyg går miste om viss information.

Chattfunktionen på helsingborg.se följer WCAG 2.1 till 90 procent. Planen är att 100 procent stöd ska vara på plats under 2021.

Det finns pdf-filer på webbplatsen och i våra digitala tjänster som inte är tillgänglighetsanpassade och därför är svåra att läsa med skärmläsare. Ett arbete med att åtgärda detta pågår.

Arbetet med att texta filmer pågår och filmerna publiceras efter hand. Merparten av de filmer som är publicerade på webbplatsen är inte syntolkade.

Filmerna från kommunfullmäktiges sändningar är inte textade och syntolkade. Detta kan dock fås på begäran.

Jämför förskolor, grundskolor och vårdboenden i Helsingborg är en inbäddad tjänst som inte har utvecklats av Helsingborgs stad och som inte följer tillgänglighetsprinciperna fullt ut.

Vi är medvetna om följande brister:

  • Det går inte att navigera med tabb i kartjänsten. Tabbnavigeringen har också brister för att klicka i och ur alternativ.
  • Kartans punkter har inte tillräcklig kontrast mot bakgrunden.
  • Rubrikerna är inte taggade med till exempel H1, H2 och så vidare.
  • Länkar öppnas i nytt fönster.
  • Bakgrundsfärgen har inte tillräcklig kontrast mot den röda rubrikfärgen och ikonfärgen.
  • Telefonnummer är inte länkade.
  • Bilder saknar alttexter.

Alla kartor på helsingborg.se uppfyller inte tillgänglighetskraven.

Vi behöver åtgärda dessa brister:

  • Tillgängliga kontraster i komponenter och grafik.
  • Att enbart använda färg för att förmedla information, kartor behöver kompletteras med till exempel text.

Informationen hämtas från ett separat system. Vi kommer tillrätta med bristerna genom att ställa krav vid upphandlingar och på andra sätt påverka leverantörer att tillgänglighetsanpassa sina lösningar.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. De har ansvaret för tillsyn av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kontakta Myndigheten för digital förvaltning.