Bygglovsprocessen för privatperson

Invånaren berättar:

En invånare som försökt att ansöka om bygglov kontaktar Krångelombudsmannen. Hon upplever processen och informationen på webben som mycket krånglig. Trots god datorvana tycker hon inte att sidorna på helsingborg.se ger tillräckligt bra stöd i ansökningsprocessen. Hon vill dessutom göra staden uppmärksam på att en sökning på ordet ”bygglov” på helsingborg.se leder till träffar som finns publicerade på kommunens webbplats för företag, inte för privatpersoner. Den här invånaren har ett ganska enkelt ärende, hon vill glasa in en balkong. I samma fastighet har redan flera grannar glasat in sina balkonger. Invånaren menar att staden redan har ritningarna och underlagen från grannarnas inglasningar och därför känns det onödigt krångligt att hon ska behöva ta fram och skicka in likadana handlingar igen.

Krångelombudsmannens kommentar:

Vid en titt på hur bygglovsprocessen beskrivs på helsingborg.se så håller jag med om att informationen kan vara otillräckligt för någon som aldrig ansökt om bygglov tidigare. Där beskrivs bygglovsprocessen i åtta steg, där första steget är ansökan. Men här har staden inte ett invånarperspektiv. För en invånare som ska bygga eller ändra något på sin fastighet är inte första steget att ansöka om bygglov. Invånaren behöver göra många saker innan det är dags att göra bygglovsansökan, till exempel sätta sig in i regler och ta fram ritningar. Med utgångspunkt i kundresan (före-under-efter) skulle staden kunna förbättra informationen i före-steget där invånaren behöver mer vägledning. Informationen finns delvis redan framtagen på stadens webbsidor för bygglov, men häger inte hop med processen utan måste läsas ”vid sidan” av. Service som staden redan har, till exempel möjligheten att beställa kartor och äldre ritningar skulle bättre kunna länkas in i de olika moment som invånaren gör i före-fasen.

En spännande tanke är att utforska möjligheten till ett snabbspår – en förenklad process för enkla bygglovsärenden. Kanske finns exempel från andra kommuner eller städer där man erbjuder anpassade ansökningsprocesser som bättre guidar invånaren igenom alla momenten, utifrån vilket projekt man har?

Detta gör staden:
  • Staden kunde snabbt fixa till felet med att sökningarna på ordet ”bygglov” hamnade fel. Detta har blivit åtgärdat.
  • Stadsbyggnadsförvaltningen har under 2020 arbetat med att utveckla webbsidor och e-tjänst och följer upp med enkäter. När dessa nyheter har satt sig och verksamheten har kunnat läsa av resultaten av enkäterna och gjort ytterligare ändringar så kommer man att att ta ställning till hur man bäst går framåt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.