Bygglovsprocessen för privatperson

En invånare som försökt att ansöka om bygglov kontaktar Krångelombudsmannen. Hon upplever processen och informationen på webben som mycket krånglig. Trots god datorvana tycker hon inte att sidorna på helsingborg.se ger tillräckligt bra stöd i ansökningsprocessen.

Invånaren vill dessutom göra staden uppmärksam på att en sökning på ordet ”bygglov” på helsingborg.se leder till träffar som finns publicerade på kommunens webbplats för företag, inte för privatpersoner. Den här invånaren har ett ganska enkelt ärende, hon vill glasa in en balkong. I samma fastighet har redan flera grannar glasat in sina balkonger. Invånaren menar att staden redan har ritningarna och underlagen från grannarnas inglasningar och därför känns det onödigt krångligt att hon ska behöva ta fram och skicka in likadana handlingar igen.

Krångelombudsmannen uppmanade stadsbyggnadsförvaltningen att med utgångspunkt i kundresan (före-under-efter) förbättra informationen som invånaren behöver inför en bygglovsansökan.

Krångelombudsmannen undrade också om stadsbyggnadsförvaltningen kunde titta på möjligheten att utforma ett snabbspår för enkla bygglovsärenden.

Detta gjorde staden:
  • Staden kunde snabbt fixa till felet med att sökningarna på ordet ”bygglov” hamnade fel. Detta har blivit åtgärdat.
  • Sidorna med information om bygglovsprocessen på stadens webbplats har blivit kompletterade med ett nytt steg ”inför ansökan”. Här finns nu information om vad som är bra att ta reda på och förbereda inför ansökan. I detta steg får invånaren även information om hur man kan boka rådgivning för att få stöd och hjälp inför sin ansökan.
  • Stadsbyggnadsförvaltningen har tittat på förslaget om ett snabbspår för enkla bygglovsärenden och kommit fram till att den befintliga bygglovsansökan redan idag erbjuder detta. För enkla ärenden kan vissa moment utgå, till exempel att utse kontrollansvarig, tekniskt samråd, arbetsplatsbesök och slutsamråd. Ofta kan även startbeskedet utfärdas i samma beslut som bygglovet. Men det är inte möjligt att förenkla så långt att förvaltningen kan ta beslut på samma handlingar som grannen har lämnat in. Detta eftersom förutsättningarna kan skilja sig åt. Till exempel skiljer sig brandskyddsreglerna mellan olika våningsplan i ett flerbostadshus, vilket kan påverka beslutet.
#avslutad med åtgärd
Avbryt

Lämna en kommentar