Blanketter vid läsårets början

Invånaren berättar:

En förälder till barn i en av stadens grundskolor vänder sig till krångelombudsmannen. Mamman berättar att vid uppstarten av varje nytt läsår får hon en pappersblankett av barnens skola där vårdnadshavare ska fylla i uppgifter om barnet, kontaktuppgifter till vårdnadshavare med mera. På blanketten står det att uppgifterna kommer att registreras i skolans datorsystem. Mamman undrar varför hon inte kan göra detta digitalt. Hon undrar också varför inte blanketten innehåller någon form av möjlighet att berätta för skolan att alla uppgifter är samma som förra året. ”Om inga uppgifter har ändrats sedan förra året känns det onödigt att fylla i hela blanketten på nytt, det kunde ju räcka att jag får granska och godkänna uppgifterna som skolan redan har”.

I samband med höstterminens start i augusti 2021 är det ytterligare tre invånare som hör av sig med upplevt krångel kring pappersblanketterna.

Detta gör staden:

Skol- och fritidsförvaltningen har under våren 2022 gjort ett omtag kring frågan om pappersblanketterna som vårdnadshavare i Helsingborgs stads skolor får vid terminsstart. Sedan augusti 2022 finns det en ny genväg i Skolportalen.helsingborg.se där vårdnadshavare kan uppdatera telefonnummer och epost-adress när de behöver ändras. I samband med den nya genvägen försvinner möjligheten att uppdatera kontaktuppgifterna i de olika systemen Skola24, Unikum, Tempus och itslearning. Istället kommer de systemen att uppdateras med informationen som vårdnadshavaren lämnat in via Skolportalen.

Arbetet med att minska antalet pappersblanketter som skickas ut till vårdnadshavare fortsätter under hösten 2022 och framåt, bland annat med en inventering och prioritering av vilken information som kan samlas in på andra sätt än via blankett.

#arbete pågår
Avbryt

Lämna en kommentar

Malin Johnsson
Malin Johnsson
sedan

Ni är ganska många vårdnadshavare som har kontaktat krånglo om detta med skolans pappersblanketter. Skol- och fritidsförvaltningen arbetar med projektet och Krånglo kommer att hålla detta krångelärende öppet tills dess att problemet är löst.