Tjänst
Lärare i fritidshem och musik Holstagårdsskolan
Lärare i tyska till Holstagårdsskolan
Lärare i Musik till Slottsvångsskolan F-9
Lärare i Idrott och Hälsa till Slottsvångsskolan F-9
Lärare i NO & Teknik till Slottsvångsskolan åk 7-9
Förskollärare till förskoleklassen på Slottsvångsskolan
Statistiker till Skol- och fritidsförvaltningens FoU-enhet sökes
Skoladministratör till Möraprs skola
Vikarierande miljöplanerande miljöstrateg
Förstelärare i fritidshem till Slottsvångsskolan
Trä- och metallslöjdslärare åk 3-9 med mentorsuppdrag i högstadiet till Synkopen och Slottsvångsskolan
Kommunvägledare till Helsingborg kontaktcenter
Skolsköterska sökes till Elevhälsan
Lärare i spanska, tyska och franska till Maria Parkskolan
Stödpedagoger till Kapplandsgatan och Magnoliagatan
Stödpedagog till Björktrastgatan 8-10
Lärare till årskurs 1-3 sökes till Tågaborgsskolan!
Socialpsykiatrins Rehabteam behöver två nya kollegor!
Undersköterska söks för vikariat till Lussebäcksgården
Undersköterskor till Lussebäcksgården