error
error
expand_more
Tjänst Publicerad Ansök senast Kategori
Sektionschef till HR-servicecenter 2022-01-21 2022-02-06 Chefer och verksamhetsledare
Behandlingssassistent Sköldenborg 2022-01-21 2022-02-06 Socialt arbete
Sjuksköterska till Kungshults vårdboende 2022-01-21 2022-02-15 Hälso- och sjukvård
Ekonomibiträde, vikariat 2022-01-21 2022-02-15 Hälso- och sjukvård
Socialsekreterare till utredning och uppföljning - barn, unga och familj. 2022-01-20 2022-02-03 Socialt arbete
HR-konsult till stadsledningsförvaltningen i Helsingborgs stad 2022-01-19 2022-02-06 Administration, Ekonomi, HR, Juridik
Bygglovsarkitekt 2022-01-19 2022-02-10 Tekniskt arbete, naturvetenskapligt arbete och ingenjörer
Socialsekreterare till Utredning och uppföljning, Vuxenverksamheten 2022-01-19 2022-02-06 Socialt arbete
Museibonde till Fredriksdal museer och trädgårdar, Helsingborgs museum 2022-01-18 2022-02-13 Kultur, Media, Design
Lärare i Ma/No till Högastensskolan 2022-01-18 2022-01-28 Pedagogiskt arbete
Lärare i fritidshem sökes till Västra Ramlösa skola 2022-01-18 2022-01-31 Pedagogiskt arbete
LSS-handläggare 2022-01-17 2022-02-06 Administration, Ekonomi, HR, Juridik
Skolsköterska inom Elevhälsan 2022-01-17 2022-01-31 Hälso- och sjukvård
Socialsekreterare till Socialjouren 2022-01-17 2022-01-31 Socialt arbete
Vi söker flera teamledare till H22 City Expo 2022-01-14 2022-01-23 Övriga yrken
Kvalitetsledare inom hemvården 2022-01-14 2022-02-13 Hälso- och sjukvård
Stödassistent till daglig verksamhet 2022-01-14 2022-01-24 Socialt arbete
Idrottslärare till Påarps skola 2022-01-13 2022-01-30 Pedagogiskt arbete
Boendestödjare, Socialförvaltningen, Helsingborg Stad 2022-01-13 2022-02-03 Socialt arbete
Träffpunktssamordnare 2022-01-13 2022-01-30 Hälso- och sjukvård