Tjänst Publicerad Ansök senast Kategori
Skolpsykolog sökes till Elevhälsan 2022-12-06 2023-01-08 Hälso- och sjukvård
Lönespecialister till HR-servicecenter 2022-12-06 2022-12-23 Administration, Ekonomi, HR, Juridik
Specialistundersköterska inom demens 2022-12-06 2023-01-16 Hälso- och sjukvård
Innovatör med designkompetens sökes till äldreomsorgen 2022-12-06 2023-01-15 Data och IT
Projektanställd HR-konsult 2022-12-06 2022-12-20 Administration, Ekonomi, HR, Juridik
Undersköterska till hemvården 2022-12-05 2022-12-26 Hälso- och sjukvård
Gatuingenjör 2022-12-05 2023-01-08 Tekniskt arbete, naturvetenskapligt arbete och ingenjörer
Förstelärare i Svenska/SvA med ansvar för skolbiblioteket 2022-12-05 2022-12-18 Pedagogiskt arbete
Lärare årskurs F-3 till Drottninghögsskolan 2022-12-05 2022-12-18 Pedagogiskt arbete
Familjebehandlare till barn, unga och familj, vikariat 2022-12-05 2022-12-18 Socialt arbete
Biträdande rektor Kattarps skola 2022-12-05 2022-12-26 Chefer och verksamhetsledare
Sjuksköterska till Valltorps vårdboende 2022-12-05 2022-12-31 Hälso- och sjukvård
Ekolog - vikariat 2022-12-02 2022-12-22 Tekniskt arbete, naturvetenskapligt arbete och ingenjörer
Sjuksköterska till Fullriggarens vårdboende 2022-12-02 2022-12-31 Hälso- och sjukvård
Projektmedarbetare till uppdrag ökad skolnärvaro 2022-12-02 2022-12-16 Socialt arbete
Utvecklingsinriktad controller 2022-12-02 2022-12-21 Administration, Ekonomi, HR, Juridik
Enhetschefer till vårdboende 2022-12-02 2022-12-18 Chefer och verksamhetsledare
Administratör till Ekonomiskt bistånd 2022-12-02 2022-12-12 Administration, Ekonomi, HR, Juridik
Lärare F-3 vikariat Västra Berga skola 2022-12-02 2022-12-21 Pedagogiskt arbete
Samordnare och handläggare för myndighetsbeslut till Elevhälsan 2022-12-01 2022-12-31 Administration, Ekonomi, HR, Juridik