error_outline
expand_more
error
Tjänst Publicerad Ansök senast Kategori
Projektledare Implementering av nytt lönesystem 2022-06-25 2022-08-05 Administration, Ekonomi, HR, Juridik
Lärare till liten undervisningsgrupp (Tågaborgsskolan) 2022-06-23 2022-08-01 Pedagogiskt arbete
Lärarassistent Drottninghögsskolan 2022-06-23 2022-07-07 Administration, Ekonomi, HR, Juridik
Specialpedagog till Svensgårdsskolan 2022-06-23 2022-08-07 Pedagogiskt arbete
Lärare i engelska till Högastensskolan 2022-06-23 2022-07-03 Pedagogiskt arbete
Förskollärare till Tuvehagens förskola 2022-06-23 2022-07-10 Pedagogiskt arbete
Specialpedagog/Speciallärare årskurs 7-9 till Västra Berga Skola 2022-06-23 2022-07-10 Pedagogiskt arbete
Matematik - fysiklärartjänst 50 % 1 års vikariat Olympiaskolan 2022-06-23 2022-07-10 Pedagogiskt arbete
Stödassistent till utredningsboende Hebsackersgatan 2022-06-23 2022-07-21 Socialt arbete
Matlagare till Kungshults tillagningskök 2022-06-22 2022-07-24 Restaurang, Storhushåll
Lärare i F-3 till Drottninghögsskolan 2022-06-22 2022-07-22 Pedagogiskt arbete
IT-ansvarig verksamhetsutvecklare på Helsingborg kontaktcenter 2022-06-22 2022-07-05 Data och IT
Enhetschef till Elevhälsan (Skolsköterskor och skolläkare) 2022-06-22 2022-08-14 Hälso- och sjukvård
Lärare i 4-6 till Drottninghögsskolan 2022-06-22 2022-07-07 Pedagogiskt arbete
Lärare i fritidshem och Hem- och konsumentkunskap 2022-06-22 2022-07-08 Pedagogiskt arbete
Specialpedagog till språkprofil Wieselgrensskolan 2022-06-22 2022-07-29 Pedagogiskt arbete
Gymnasielärare Danska och Engelska eller annat ämne 2022-06-22 2022-07-31 Pedagogiskt arbete
Arbetsmarknadskonsulent 2022-06-21 2022-08-12 Pedagogiskt arbete
Vikarierande överförmyndarhandläggare 2022-06-21 2022-07-24 Administration, Ekonomi, HR, Juridik
Supporttekniker till Supportcenter 2022-06-21 2022-07-08 Data och IT