Tjänst
Kreativ kulturmiljöutvecklare för Fredriksdal
Vikarierande bostadsförvaltare
Förskollärare till Drottninghögs förskolor
Familjerättssekreterare, Utredningsteamet, vikariat
Elevassistent grundskola
Vikarierande djurskötare/museibonde vid Fredriksdal museer och trädgårdar
Speciallärare inrikting svenska åk 4-9 till Anneroskolan
Uppdragsresurs
Socialsekreterare till Ekonomiskt bistånd
Två enhetschefer till LSS verksamheten
Enhetschef för utbildningsenheten VOF Akademi
Kommunikatör till Socialförvaltningen, vikariat
HR-konsult
Sjuksköterska till hemvård Öst
Upphandlare med fokus på digitalisering
Arbetsterapeut till hemvården
Verksamhetschef LSS
Teknisk verksamhetsutvecklare/koordinator till bygglovsenheten
Sjuksköterska till Lundhagens vårdboende
Grönyte- och lekplatsförvaltare