Åtgärdspaket på 3,15 miljoner till näringslivet

Helsingborgs stad presenterar ett nytt åtgärdspaket som i ett längre perspektiv kan hjälpa näringslivet att ta sig ur coronakrisen. Under den akuta krisfasen tillsatte Helsingborgs stad en arbetsgrupp för att ta fram åtgärder för att stötta näringslivet. Exempel på satsningar var gratis parkering i city, förlängd betaltid på fakturor från staden och skyndsam betalning när staden är kund.

– I det här läget finns det möjligheter att komplettera med fler lokala insatser för att dels långsiktigt stötta önskvärda förändringar, dels aktivera och förstärka åtgärder för att mildra Corona-effekterna i Helsingborg – därför går vi nu fram med ett åtgärdspaket till näringslivet på 3,15 miljoner, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

– Vi vill ta en roll som möjliggörare genom att exempelvis skapa och förstärka olika typer av plattformar för både företag och innevånare. Med mål att skapa bättre förutsättningar att gå stärkta ur krisen men också långsiktigt öka konkurrenskraften. Stimulera innovation och entreprenörskap för att attrahera unga till företagande. Fokus ligger på åtgärder som inte ryms inom andra insatser och som både bidrar till att rädda jobb samt generera nya, säger Peter Janson (C), kommunalråd i Helsingborgs stad.

Följande initiativ föreslås för lansering under hösten 2020

Fokus handelns omställning och levande stadskärna: Sveriges första digitala stadskärna

Samtidigt som det har varit en tuff vår för näringsidkare i stadskärnan så har många företagare utvecklat sin verksamhet och blivit mer digitala. Förslaget om en gemensam plattform har dykt upp i flera sammanhang och nu ska Helsingborgs stad undersöka om en digital stadskärna kan ses som ett sätt att allmänt främja näringslivet.

– Genom en digital plattform tillförs de värden som stadskärnan står för – en digital upplevelse som innehåller stadsmiljö, kultur och upplevelser men också handel och varför inte mat. Insatsen utgår från besökarens behov och möjliggör för en digital upplevelse likvärdig ett fysiskt besök i city. Ambitionen är att ge aktörer möjligheten att ansluta sig till den digitala stadskärnan och på det viset också skapa en levande digital stadskärna i symbios med den verkliga stadskärnan. Projektet möjliggör också för intressanta partnerskap, till exempel med H22-partners, säger Hanna Candell, VD för Citysamverkan i Helsingborgs stad.

Fokus levande stadskärna: Intensifierat arbete med en strategisk etableringsanalys för Söder

Genom en strategisk analys görs en översyn i samverkan med fastighetsägare i området, för att ta fram nya smarta lösningar för framtidens etableringar på Söder. I den transformation av stadskärnan som pandemin förstärkt finns möjlighet att agera proaktivt, och på sikt stärka aktörerna på Söder.

Fokus invånar- och företagsengagemang: Action Helsingborg – växla upp plattformen och öka dess synlighet

– Plattformen Action Helsingborg (action.helsingborg.se), som lanserades i maj, förstärks med nya funktioner där näringsliv, föreningar, kommun och helsingborgare kan lösa gemensamma utmaningar och engageras på ett nytt och mer effektivt sätt. Synlighetsarbete via kampanjer och digitala initiativ ska lanseras för att öka kännedomen, få in feedback och behov samt uppmuntra till engagemang. Vikten ligger på att synliggöra, lyfta fram och lösa verkliga behov från näringslivet och helsingborgarna, säger Jan Björklund (S) oppositionskommunalråd i Helsingborg.

Fokus innovation: Sveriges mest nyskapande unga – stötta ungdomar med entreprenörsambitioner

– Insatsen syftar till att långsiktigt både förbättra förutsättningarna för lokal innovation, samt behålla och attrahera unga innovatörer till staden. Ambitionen är att bli bäst i Sverige på att hjälpa nytänkande unga att utveckla sina idéer till affärer och lägga grunden för att nya innovativa företag och affärsidéer kan genereras i krisens kölvatten, säger Annette Melander Berg, näringslivsdirektör i Helsingborg.