Detaljplanen för det nya sjukhusområdet i Helsingborg antagen av kommunfullmäktige

Helsingborg är nu ytterligare ett steg närmare ett nytt sjukhus. Igår beslutade kommunfullmäktige att anta detaljplanen för det nya sjukhusområdet Helsingborg. Detaljplanen gör det möjligt att bygga ett nytt akutsjukhus med tillhörande infrastruktur, grönstruktur och platsbildning i samklang med den befintliga staden och den nya framväxande stadsdelen Östra Ramlösa.

Helsingborgs stad har tagit fram detaljplanen för det nya sjukhusområdet i Helsingborg, i samverkan med Region Skåne. Vi verkar tillsammans för tillkomsten av ett hållbart, modernt, robust och framtidssäkrat akutsjukhus.

– Det är glädjande att denna viktiga och oerhört komplexa plan nu är i hamn. Tillsammans med Region Skåne planerar vi för framtidens behov med ett nytt sjukhusområde i Helsingborg. Sjukhuset kommer bli modernt och tillgängligt för invånare i såväl Helsingborg som grannkommuner och resten av Skåne. Tillsammans med Region Skåne har vi varit tydliga med att tillgängligheten kommer vara viktig och vi ser behovet av en tågstation i anslutning till sjukhusområdet i den nya framväxande stadsdelen i Östra Ramlösa, säger Christian Orsing, kommunstyrelsens ordförande.

Detaljplanen gör det möjligt att bygga ett nytt akutsjukhus som dels uppfyller alla de krav som finns för ett modernt sjukhus idag och som samtidigt möjliggör att sjukhuset kan växa och utvecklas om ett sådant behov uppstår i framtiden. En av utgångspunkterna i detaljplanen är att platsen utvecklas så att sjukhusets krav om funktion, infrastruktur och gröna värden uppnås – samtidigt som hela platsen blir en tillgänglig och högkvalitativ miljö för stadens invånare. Går arbetet som planerat kan det nya sjukhuset stå färdigt 2035.

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.