Har du frågor om socialtjänstens arbete och LVU?

Just nu är det många som har frågor om hur socialtjänsten arbetar och hur lagen om vård av unga (LVU) fungerar.

På Socialstyrelsens webbplats finns information som rör socialtjänstens område, både på svenska och flera andra språk. Där kan du även få svar på frågor om LVU, lagen om vård av unga.

Majoriteten av de insatser som socialtjänsten gör är frivilliga. Lagen om vård av unga är ett komplement till socialtjänstlagen när frivilliga insatser inte är möjliga.