Helsingborg får ett innovationsdistrikt

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Helsingborg Innovation District (HiD) är namnet på stadens nya innovationsdistrikt som nu tar form i Oceanhamnen. Tanken är att etablera Helsingborg på den nationella och internationella innovationskartan.

– Helsingborg är en av Europas mest innovativa städer. Nu kraftsamlar vi tillsammans med akademi och näringsliv för att ta nästa steg, säger Christian Orsing (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Helsingborg utsågs år 2020 till en av Europas mest innovativa städer och under 2022 arrangerades H22 City Expo, Europas största arena för hållbar stadsutveckling och innovation.

Helsingborg Innovation District (HiD) ska skapa innovationer och bli en ledande mötesplats

Det nya innovationsdistriktet ska ge förutsättningar för nya innovationer. Bland annat genom att koppla ihop olika aktörer och fungera som katalysator så att nya innovativa lösningar skapas. Lösningar som bidrar till ökad hållbar tillväxt i regionen. Målet är att bli en internationellt ledande mötesplats för näringslivets, akademins och det offentligas innovationsarbete.

– Som en av Europas mest innovativa städer utmanar vi ständigt gränserna för vad en stad kan göra. Nytänkande och entreprenörskap ska genomsyra allt vi gör. Nu tar vi nästa steg i samarbete med akademi och näringsliv för att öka innovationskraften i regionen, säger Christian Orsing (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Syftet är att skapa en gemensam arena som främjar innovationssamarbeten för nya smarta lösningar och affärsidéer, inte minst kopplade till de klimatutmaningar som staden står inför.

– Genom att samla företag och organisationer i ett innovationsdistrikt kommer vi kunna skapa starkare regionalt samarbete och samtidigt tydligare kunna visa upp Helsingborgs och Skånes innovationskraft internationellt. Mer innovation och investeringar i Skåne är fundamentalt för att fler företag ska kunna utvecklas och fler jobb ska skapas, säger Anna Jähnke (M), ordförande för Regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne.

Etableras under 2023

Helsingborg Innovation District (HiD) etableras under första halvåret 2023. Under våren anställs en verksamhetsledare som får i uppdrag att samordna aktiviteter och knyta ihop de aktörer som verkar inom innovationsdistriktet. Samordnaren ska säkerställa att Innovationsdistriktet utvecklas och positionera Helsingborg på den nationella och internationella innovationskartan.

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.