Helsingborg får ett nytt stadsbyggnadspris

Hus vid Norra Storgatan sett från ovan

Helsingborg är en stad i ständig utveckling, med en lång historia som format den genom århundraden. Helsingborgs stad har ett så kallat Arkitekturverktyg sedan 2021. Verktyget ska synliggöra arkitektoniska kvaliteter i olika stadsbyggnadsprojekt och främja diskussion om arkitektur och gestaltning i syftet att skapa större samsyn mellan staden och den som vill bygga. För att ytterligare stärka detta arbete instiftar nu Helsingborgs stad ett stadsbyggnadspris som ska delas ut för första gången i september.

I slutet av mars 2024 beslutade stadsbyggnadsnämnden att instifta ett stadsbyggnadspris i Helsingborg. Priset syftar till att stärka och uppmuntra helsingborgare, byggaktörer och arkitekter till att utveckla projekt med en hög arkitektonisk nivå och hållbarhet – ett väl gestaltat Helsingborg – samt väcka medvetande och samtal om hur vi vill utveckla vår stad.

– Det känns mycket roligt att vi nu får till ett stadsbyggnadspris i Helsingborg. Vi har väldigt många spännande projekt som färdigställts den senaste tiden och förhoppningen är att vi sätter ljuset på projekt som verkligen lyckats med samspelet mellan hållbarhet och arkitekturens betydelse för utvecklingen av staden, säger Anna Möller, stadsbyggnadsdirektör i Helsingborg

Priset delas ut för första gången i september

Det är ett pris som ska delas ut för första gången i september 2024. Priset ska täcka en bredd som rymmer nyproduktion, utformning av landskapsrum på kvartersmark, och renovering. Stora som små projekt som kan anses berika Helsingborg och gestaltningen av staden. Priset kan delas ut inom tre år från projektets färdigställande. Utöver priset kan hedersomnämnanden delas ut.

Nomineringen sker öppet från augusti och vem som helst kan nominera förslag. Projekt som staden genomfört själv kan dock inte nomineras. Nominering och utvärdering görs bland annat utifrån den grund stadens Arkitekturverktyg utgör; Arkitektonisk idé, Människan i centrum, Sinnlighet och skönhet, Sammanhang, samt Beständigt och hållbart.

Juryn utgörs av stadsbyggnadsdirektör, stadsarkitekt, stadsträdgårdsmästare, stadsantikvarie, ordförande samt vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Information om Helsingborgs arkitekturverktyg finns på arkitektur.helsingborg.se

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.