Helsingborg har en plan för hur elen ska räcka längre

Vi är den första staden i Sverige som har en sådan plan. Att vi behöver det beror på att finns brister i Sveriges eldistribution och att elbehovet väntas öka. Det finns därför risk för effektbrist när elanvändningen är hög.

Helsingborgs eleffektplan är klubbad i kommunfullmäktige i januari år och gäller för perioden 2022–2026. Ambitionen är att ta ett helhetsgrepp kring eleffektfrågan. Planen ska bidra till att säkerställa ett hållbart, säkert och effektivt elenergiutnyttjande.

Skåne har idag en eleffektbrist. Det innebär att efterfrågan på el är högre än tillgången. Det finns en brist på överföringsförmåga i ledningar från Sveriges stamnät.

Eleffektplanen redogör för 35 åtgärder som alla kan bidra till att lindra problematiken. Åtgärderna handlar bland annat om att främja fjärrvärme, kraftvärme, vindkraft och solceller samt planera för laddplatser där du kan ladda elfordon.

Här kan du läsa stadens eleffektplan i sin helhet (pdf 1,71 mb)

Stadens eleffektplan har tagits fram i samarbete mellan Helsingborgs stad och Öresundskraft.