Helsingborg utses till en av EU:s klimatsmarta städer

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Helsingborgs stad har som en av 100 europeiska städer utsetts att ingå i EU:s satsning Climate-Neutral and Smart Cities. Samtidigt höjer staden ambitionerna för klimat- och miljöarbetet och siktar nu på att uppnå klimatneutralitet redan till år 2030.

Det var vid årsskiftet som staden ansökte om att bli en del av EU-missionen Climate-Neutral and Smart Cities. Missionen syftar till att hitta konkreta lösningar kopplade till städernas omställningsarbete och nu står det klart att Helsingborg är en av 100 städer som valts ut att ingå i samarbetet.

– Jag är stolt över att vi har tagit det här steget och att vi nu har valts ut att ingå i EU-missionen. Vi ligger i framkant på det här området och nu får vi ytterligare möjligheter och resurser för att kunna ta oss ännu längre, säger Henrik Frindberg, miljödirektör i Helsingborgs stad.

Samtidigt skärper staden målen för sitt klimat- och miljöarbete och siktar nu på att uppnå klimatneutralitet år 2030, något som samtliga städer som valts ut i satsningen förbinder sig till. Missionen Climate-Neutral and Smart Cities har två mål. Dels att på EU-nivå leverera 100 klimatneutrala och smarta städer till år 2030, dels att fungera som experiment och innovationshubb i syfte att stödja Europas omvandling till en grönare, hälsosammare, mer inkluderande och motståndskraftigare kontinent till år 2050.

Staden och bolagen deltar

Det är staden inklusive de kommunala bolagen som deltar i missionen. Staden erbjuds bland annat skräddarsydd rådgivning och hjälp från the Mission Platform, förtur till vissa EU-medel för att stötta finansieringen av omställningsarbetet samt möjlighet att delta i stora innovationsåtgärder och pilotprojekt.

Alla städer som valts ut kommer nu att utveckla ett klimatkontrakt på EU-nivå samt en klimatinvesteringsplan. Det arbetet kommer påbörjas tidigast i mitten av 2022.

Så fungerar klimatkontraktet:

  • En överenskommelse mellan staden och EU
  • Undertecknas av den politiska ledningen i staden och EU-kommissionen
  • Inte bindande
  • Ska innefatta en bredd av aktiviteter för att uppnå missionen om klimatneutralitet
  • Fokus ligger på att hitta och prova nya innovativa styrmodeller
  • Medborgarengagemang och vikten av att dialog förs med invånarna betonas i arbetet
  • Ska innehålla en klimatinvesteringsplan

H22 City Expo är en plattform för att diskutera klimatet

Naturligtvis kommer vi använda H22 City Expo som en plattform för att prata om hur vi formar framtidens stad och driver klimatagendan. Då kommer vi bland annat att lansera Helsingborgsdeklarationen, en satsning där vi tillsammans med näringslivet tar sikte på att Helsingborg ska bli Europas mest hållbara och snabbrörliga logistiknav.

Hela H22 City Expo är dessutom hållbarhetscertifierad med Greentime.

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.