Helsingborgs stad bäst i Skåne i hemtjänstindex 2023

Två kvinnor sitter vid ett bord. Den yngre hjälper den äldre att läsa ett papper.
Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

184 placeringar! Så mycket har Helsingborgs stad klättrat på listan över det sammanräknade resultatet av hemtjänstindex 2023! Vår fjärdeplacering bland Sveriges kommuner gör oss också bäst i Skåne. Ett fantastiskt resultat som vi är mycket stolta över och som ger trygga helsingborgare. 

– Hemvårdindex är ett bevis på att vi gör rätt saker för våra kunder, säger Peter Morell, verksamhetschef vård- och omsorgsförvaltningen. Vi har deras fokus som utgångpunkt i allt vårt arbete och resultatet i hemvårdsindex 2023 är något vi ska vara stolta över. 

Mätningen görs på fyra områden; information, biståndshandläggning, utförande samt stöd och utveckling. Inom samtliga områden har Helsingborgs stad klättrat uppåt. Störst klättring gör vi inom området information där vi klättrat 186 placeringar.  

– Alla i vår organisation är delaktiga i resultatet, säger Peter Morell. Det är många som på något sätt har bidragit till den fina helhetsbilden av vår hemvård, ingen nämnd ingen glömd. Nu jobbar vi vidare för att förbättra oss ytterligare till nästa år. 

Exempel på områden där Helsingborgs stad kan förbättra sitt resultat ytterligare är flexibilitet inom ramen för biståndsbeslut, kommunikation med kund om tider och förändringar samt samverkan mellan region och enskilda enheter.  

Hela resultatet för hemtjänstindex 2023 hittar du på webbplatsen hemtjanstindex.se. 

Fakta hemtjänstindex 2023 

Hemtjänstindex är en sammanvägning av data som på olika sätt indikerar kvalitet i hemtjänsten. Syftet är att underlätta kommuners kvalitetsanalyser och prioriteringar. Projektet ägs av SPF Seniorerna och genomförs med stöd från Allmänna arvsfonden. Indexet publicerades första gången i november 2022 och uppdateras årligen. 

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.