Helsingborgs stad efterfrågar marknadens lösningar på en fast HH-förbindelse

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Helsingborgs stad går nu ut med en RFI (request for information) för att undersöka hur marknaden skulle lösa byggandet av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

Helsingborg och Helsingör, med Öresund mellan.
Här skulle en fast HH-förbindelse kunna hamna.

En RFI är ett formaliserat sätt för Helsingborgs stad att fråga aktörer på marknaden om deras intresse och vad de har att erbjuda för att kunna komma vidare i planeringen av en fast HH-förbindelse.

– Vi gör det för att vi är övertygade om att det finns ett stort intresse i näringslivet för projektet. Vi tror också att processen i sig kan bidra med relevant kunskap kring hur projektet kan genomföras snabbare, effektivare och till en väsentligt lägre kostnad, säger Christian Orsing (M), kommunalråd, Helsingborgs stad.

Ingen formell upphandling

Förfrågan i den RFI som nu läggs ut handlar om hur näringslivet kan bidra enligt DBFOM-modellen (design, build, finance, operate och maintain) till att förverkliga en fast HH-förbindelse. Det är ingen formell upphandling och inte heller bindande för vare sig frågeställare eller de som svarar.

– Genom en RFI-process får vi marknadens svar på hur en HH-förbindelse skulle kunna byggas. Vi hoppas att deltagarna kan bidra med innovativa lösningar, inte minst för att minska klimatavtrycket som vanligtvis är förknippat med en sådan infrastrukturinvestering, säger Jan Björklund (S), kommunalråd, Helsingborgs stad.

Kan ligga till grund för slutgiltigt beslut om fast förbindelse

Svaren kommer att komplettera den mellanstatliga strategiska analys som tidigare genomförts. De kommer även kunna ligga till grund för ett slutgiltigt beslut om hur en fast förbindelse ska byggas efter det att den fördjupade utredning som Trafikverket ska genomföra är klar.

– Vår förhoppning är att RFI:n ska resultera i att företag i Sverige, Danmark och EU anmäler intresse för att delta i genomförandet av projektet. Tanken är att vi ska kunna presentera en helhetslösning för hur en fast förbindelse med väg- och järnvägstunnel mellan Helsingborg och Helsingör kan förverkligas, säger Mikael Kipowski, utvecklingsdirektör i Helsingborgs stad.

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Mejla

Få svar inom 24 timmar
kontaktcenter@helsingborg.se.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.