Helsingborgs stad och polisen fördjupar samarbetet

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Helsingborgs stad och polisen fördjupar sitt samarbete för att öka tryggheten och minska brottsligheten. En viktig del har varit att ta fram en gemensam bild av läget i staden.

Helsingborgs stad och polisen i Helsingborg samarbetar sedan flera år tillbaka genom en så kallad samverkansöverenskommelse. Detta avtal förnyas nu.

– Avtalet befäster vårt starka samarbete med polisen och borgar för att Helsingborgs stad kan fortsätta vara en av de kommuner som ligger längst fram i trygghetsarbetet, säger stadens säkerhetschef Jonas Berg.

Lägesbilden en viktig del i samarbetet

En viktig del i samarbetet är att skapa sig en gemensam bild över vad som händer på olika håll i staden. Varje vecka har därför representanter från förvaltningarna, räddningstjänsten, Helsingborgshem, bevakningsbolag och polisen möten för att få en aktuell lägesbild och samordna åtgärder. Staden och lokalpolisområde Helsingborg förnyar nu den tidigare samverkansöverenskommelsen för att utveckla trygghetsarbetet ytterligare.

Samverkansavtal
Polischef i Helsingborg Karim Ottosson och Christian Orsing, kommunstyrelsens ordförande skrev under tisdagen under en förnyad samverkansöverenskommelse.

– Trygghetsfrågorna står högst upp på den politiska agendan och vi arbetar ständigt för att utveckla trygghetsarbetet. Helsingborg ska vara en trygg stad och det är därför positivt att vi stärker vårt goda samarbete med polisen i att bekämpa brottsligheten och öka tryggheten, säger Christian Orsing (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborgs stad.

– Det brottsförebyggande arbetet är oerhört viktigt för att stävja nyrekryteringen till den organiserade brottsligheten. Där är samarbetet med Helsingborgs stad en värdefull del i arbetet, inte minst för att ge oss en bättre lägesbild av vad som händer på olika håll i staden, säger Karim Ottosson, polischef i Helsingborg.

Den nya samarbetsöverenskommelsen mellan staden och polisen gäller mandatperioden ut och utvärderas på årsbasis.

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.