Viktig information om coronaviruset

Helsingborgs stad följer utvecklingen kring coronaviruset och covid-19 och agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Den som känner sig det minsta sjuk ska hålla sig hemma, detta är särskilt viktigt för anställda inom äldreomsorg och vård. Som invånare uppmanas du att hålla dig uppdaterad via myndigheternas information, främst Folkhälsomyndigheten och Region Skåne.

Totalt besöksförbud på vårdboenden

Det råder nu totalt besöksförbud på vårdboenden som drivs av Helsingborgs stad, korttidsboendet Pålsjö Park och avlastningsboendet Villa Louise. Syftet är att skydda våra äldre och minimera risken för smitta.

Undantag kommer att göras för närstående för vård i livets slutskede. Personal kommer i detta läge att kontakta närstående efter sjuksköterskas bedömning. Besöksförbudet gäller tillsvidare.

LSS-boenden

Det råder besöksförbud på LSS-boendet Garverigatan. Detta med anledning av att det är ett boende för äldre personer med LSS-beslut. På övriga LSS-boenden gäller fortfarande att närstående ska undvika onödiga besök. Anledningen till att totalt försöksförbud inte råder är att man, per automatik, inte tillhör en riskgrupp för att man bor på ett LSS-boende.

Frågor och svar om besöksförbudet.

Besöksförbud på boendet Maria Sol

Staden har den 27 mars beslutat om att ha besöksförbud på Maria Sol. Maria Sol är en bostad med särskild service för personer över 55 år som har en psykisk funktionsnedsättning.

Är du över 70 år och behöver hjälp med att handla?

Helsingborgs stad samarbetar med Röda korset som kan hjälpa dig att handla hem mat och läkemedel. Erbjudandet riktar sig till dig som är 70 år eller äldre eller som av annat skäl tillhör en riskgrupp, och som av olika orsaker inte kan få annan hjälp. Behöver du eller någon du känner hjälp med inköp? Ring Helsingborg kontaktcenter på 042-10 50 00.

Engagera dig eller be om hjälp

Helsingborgs stad lanserar Nyby. Appen gör det möjligt för människor att kopplas samman digitalt för att hjälpa varandra. Appen är gratis att ladda ner och enkel att använda. Läs mer om Nyby.

Träffpunkter och öppna matsalar stänger tillfälligt

Alla träffpunkter och öppna matsalar i Helsingborgs stads regi är stängda. Detta för att minska smittspridningen av coronaviruset och skydda våra besökare som ofta är äldre och befinner sig i riskgruppen.

Kontaktuppgifter till alla träffpunkter hittar du på vardochomsorg.helsingborg.se/traffpunkter

Frågor och svar kring den tillfälliga stängningen.

Offentliga sammankomster och tillställningar

Den svenska regeringen har som en skyddsåtgärd fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Från och med den 29 mars är begränsningen ett maxantal om 50 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Är du du arrangör av event och liknande hittar du information på polisens webbplats. 

Evenemang med max 50 personer

För alla evenemang och sammankomster är rekommendation att det görs en bedömning för att kunna sätta in riskreducerande åtgärder. Det är arrangören som ansvarar för riskbedömningen.  Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Känner du oro kring coronaviruset?

Coronaviruset väcker många frågor och tankar. Flera organisationer har öppnat stödlinjer som du kan ringa för att prata om dina tankar och upplevelser.

Svenska kyrkan Helsingborg har ett telefonnummer för samtal med präst eller diakon för människor som känner oro eller söker hopp. Telefonnumret 042-18 91 00 är bemannat alla dagar mellan klockan 08:00-17:00, det vill säga de tider som jourhavande präst inte är tillgänglig.

Läs mer på 1177.se.

Läs mer på bris.se.

Läs mer på rodakorset.se

Arbetsmarknadsförvaltningen inför begränsningar för att minska smittspridning

Arbetsmarknadsförvaltningen vidtar åtgärder för att minska risken för smittspridning i deras lokaler. De tar därför bara emot förbokade besök, med ett undantag: på Järnvägsgatan 35 finns fortfarande möjlighet till drop-in, dock får bara 5 personer åt gången vistas i receptionen.

Information om hur Helsingborgs stads skolor hanterar utbrottet av coronaviruset

Helsingborgs stads skolor följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer. Skolplikten gäller som vanligt. Det är viktigt att barn och elever som är symptomfria deltar i undervisningen för att inte riskera att få ogiltig frånvaro.

Här hittar du vanliga frågor och svar

Vuxenutbildning under utbrottet av coronaviruset

Du kommer att kunna fortsätta dina studier, men undervisningen kommer att ske på distans via digitala läromedel. Du får mer information direkt från din skola. Fram till dess ber vi dig att fortsätta dina studier utifrån den planering som du har från din lärare.

Om du har ersättning från CSN, och fortsätter att följa din studieplanering, kommer studiestödet betalas ut som vanligt. Behöver du kontakta, eller har en pågående planering med, en studie- och yrkesvägledare så hittar du kontaktuppgifter på din digitala lärplattform eller via din lärare

Frågor och svar om vuxenutbildning på distans.

Staden följer utvecklingen

Helsingborgs stad följer utvecklingen, krisledningen träffas flera gånger om dagen och fattar löpande beslut om hur staden ska agera.  Alla förvaltningar uppdaterar sina pandemiplaner. Staden uppdaterar sin löpande sin information på intranät och helsingborg.se och uppmanar medarbetare att hålla sig informerade.

Begränsa fysiska kontakter och stanna hemma om du är sjuk

Personer över 70 år och de som tillhör andra riskgrupper bör begränsa sina fysiskt nära kontakter med andra och helt undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel. Är man över 70 bör man också undvika att handla i butiker som apotek och matvarubutiker eller vistas på andra platser där människor samlas. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Läget innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet och kan bidra till att minska spridningens omfattning. Detta innebär också att du ska vara symptomfri i två dagar innan du går tillbaka till arbetet. Regeringen har därför beslutat att slopa karensavdraget, detta gäller oavsett sjukdom.

Särskilt viktigt är att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre inte går till jobbet om de får symtom på luftvägsinfektion.

Självtest för corona

Självskattning för covid-19 kan ge svar på om du behöver vård eller om du kan ta hand om dig själv hemma. Gör testet på Region Skånes webbplats.

Restauranger, barer och caféer

Med anledning av coronaviruset gäller nya regler för servering av mat och dryck på barer, restauranger, caféer och i skolmatsalar. Reglerna handlar om att verksamheter som serverar mat måste ha rutiner för att undvika trängsel mellan människor i matköer, eller vid bord, bufféer och bardiskar. Det är viktigt att alla kan hålla avstånd till varandra för att minska risken för smittspridning.

När du äter ute får du därför bara äta och dricka när du sitter vid ett bord. Du kan beställa, betala och hämta mat till bordet, till exempel från en buffé, om det inte leder till köer eller trängsel. Du kan beställa och ta med hämtmat som vanligt. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Lättläst information om coronaviruset (pdf, 66,3 kB).

Allmänna frågor och svar corona

Var noga med din handhygien. Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten. Undvik att röra vid ansiktet, nys och hosta i armvecket och stanna hemma om du är sjuk. Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.

Håll gärna ett visst avstånd till andra och undvik att ta i hand. Det gäller särskilt om du behöver nysa eller hosta.

Det kan vara svårt att bedöma om dina symptom beror på allergi eller om du har smittats av covid-19 då båda kan ge milda förkylningssymptom.

Om du upplever symptom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen ska du stanna hemma. Ta medicin som vanligt för allergin. Om symptomen inte blir värre, medicinen hjälper och du bedömer att symptomen sannolikt beror på allergi kan du gå till ditt arbete. Om du upplever nya symptom som du inte känner igen i samband med allergin, eller om du får feber ska du vara hemma tills dess att symptomen försvinner och två dagar efter det att du blivit symptomfri.

De allmänna rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och sjukvården är i dagsläget att symptomfria personer kan leva som vanligt och gå till arbetet. Det är dock upp till din chef att bedöma om det utgör en för stor risk för verksamheten att du kommer till jobbet, så du ska alltid prata med din chef om du känner dig osäker.

Folkhälsomyndighetens och sjukvårdens uppmaning att stanna hemma vid symptom på förkylning eller influensa även lindriga, plus två dagar efter tillfrisknandet gäller. Det krävs inte längre något läkarintyg för att få sjuklön förrän efter 21 dagar. Däremot ska du som vanligt ta kontakt med Försäkringskassan sjukdag 21 och ansöka om sjukpenning från dem om du fortfarande är sjuk.

Alla behöver hjälpa till att dämpa spridningstakten av coronaviruset i Sverige. Därför behöver alla också tänka igenom om planerade helgresor eller andra resor verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Alla icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EU är stoppade. Läs mer på utrikesdepartementets webbplats.

Alla resor till Sverige stoppas inte. Svenska medborgare och andra personer som är bosatta i Sverige kommer att kunna återvända hem. Inreseförbudet gäller inte heller för personer som har särskilt viktiga skäl att resa till Sverige. Det gäller t.ex. diplomater, personer som är i behov av internationellt skydd och personer som ska utföra nödvändiga funktioner i Sverige, såsom hälso- och sjukvårdspersonal och personer som transporterar varor till Sverige.

Den danska regeringen har begränsat inresorna till Danmark. Läs mer här.

Stadens beredskap är god. Det sker dagliga avstämningar med Länsstyrelsen och Region Skåne i enlighet med de rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten.

Patientsekretess råder. Sekretessen innebär att man inte får berätta om en patient, för någon annan än den som deltar i vården av just denna patient. Region Skåne lämnar därför inte ut några uppgifter om patienter, till exempel hur många som är smittade i en viss del av Skåne.

Helsingborgs stad följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och anpassar aktiviteter utifrån förutsättningarna som råder. Från och med 1 april gäller begränsning på kallbadhusen Kallis och Pålsjöbaden till max tio badare åt gången per basturum. Beslutet gäller tills vidare.

Idrottsföreningar bör om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus, skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper och begränsa antalet åskådare. . Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Idrottshallar och liknande anläggningar är öppna som vanligt. Men varje förening avgör vilka evenemang och träningar som genomförs.

Ideella föreningar bör om möjligt skjuta upp årsmöten och liknade, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats.

Hjälp till att ta ansvar genom att inte hamstra varor. I nuläget ser MSB inte att du behöver handla hem något extra med anledning av coronautbrottet. De allmänna råden om hemberedskap gäller fortfarande. Läs mer på krisinformation.se

Mer information hittar du på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Läs mer på Region Skånes webbplats.

Läs mer på 11 77.se.

För allmän information om coronaviruset kan du ringa 113 13.

Information in English

You can find information in English and frequently asked questions about covid-19 on The Public Health Agency of Sweden’s website.