Information om hur Helsingborgs stads skolor hanterar utbrottet av coronaviruset

Helsingborgs stads skolor följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer. Skolplikten gäller som vanligt. Det är viktigt att barn och elever som är symptomfria deltar i undervisningen för att inte riskera att få ogiltig frånvaro. Nedan hittar du vanliga frågor och svar.

Så här hanterar Helsingborgs stads skolor konstaterade fall av Covid-19

Vid konstaterade fall av Covid-19 följer Helsingborgs stads kommunala skolor de rekommendationer och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Skåne ger. Detta innebär att Smittskydd Skåne beslutar vilka elever, vårdnadshavare och medarbetare som är i behov av att veta om elever och personal har utsatts för en eventuell smitta. De som har fått information om att de kan ha varit utsatta för smitta bör stanna hemma vid minsta symtom och testa sig för covid-19.

Om det förekommer flera fall på en enskild skola är det smittskyddsläkaren tillsammans med utbildningsdirektören som beslutar hur skolan ska hantera situationen. Enskild rektor kan inte besluta om en skola ska stänga eller ha distansundervisning på grund av flera fall av Covid-19.

Frågor och svar om Helsingborgs stads skolors verksamhet i höst

Om någon i familjen eller hushållskontakt har fått bekräftat att de har covid-19 betraktas resten av hushållet som ett misstänkt fall av sjukdomen och därför gäller särskilda förhållningsregler.

Detta gäller för elever som går i gymnasiet och som bor i hushåll där någon har covid-19:

 • Gå inte till skolan, distansundervisning går däremot bra.
 • Delta inte i fritidsaktiviteter som innebär kontakt med andra, till exempel idrottsträning.
 • Följ särskilda hygienrutiner och var noggrann med den egna handhygienen: tvätta händerna, hosta och nys i armvecket eller i näsduk och inte mot andra människor.
 • Om du har kontakt med personal i hälso- och sjukvården ska du berätta att du är hushållskontakt till en person med covid-19.
 • Använd inte kollektivtrafik och träffa inte andra människor utanför hushållet.
 • Håll avstånd om du är utomhus.
 • Det är tillåtet att göra nödvändiga inköp såsom i mataffären och apoteket.

Detta gäller för barn och elever i förskola, grundskola och gymnasiesärskola och som bor i hushåll där någon har covid-19:

 • Gå till skolan som vanligt.
 • Undvik aktiviteter utanför förskola och skola.
 • Vårdnadshavare ansvarar för att barn i det egna hushållet följer särskilda hygienrutiner och är noggranna med den egna handhygienen: tvätta händerna samt hosta och nys i armvecket eller i näsduk och inte mot andra människor.
 • Vid kontakt med hälso- och sjukvården ansvarar vårdnadshavaren för att informera om att barnet är hushållskontakt till en person med covid-19.
 • Barn och elever får resa med kollektivtrafik för att ta sig till och från skolan.
 • Vårdnadshavare får resa med kollektivtrafik för att lämna barn på förskola eller skola om ingen annan möjlighet finns.

Tänk på detta:

 • Hushållskontakt till person med bekräftad covid-19 måste följa förhållningsreglerna i minst 7 dagar från det att personen som har covid-19 blev provtagen.
 • Gymnasieelever bör ta ett PCR-prov 5-7 dagar efter att den som har covid-19 i hushållet tog sitt prov, även om de känner sig friska, och invänta svaret innan de går tillbaka till skolan. Instruktioner om testet och hur det går till får berörda personer via telefon.
 • Gymnasieeleven återgå till skolan efter 7 dagar om provsvaret är negativt och hen är symptomfri.
 • Hela hushållet bör avstå från fritidsaktiviteter och träffa så få personer som möjligt under 14 dagar efter det att den smittade personen blev provtagen.

Gymnasieskolor, högskolor, universitet och vuxenutbildning återgår till normal verksamhet i höst, och våra elever är välkomna till skollokalerna som vanligt. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det nationella läget noga för att göra skolmiljön så säker som möjligt. Respektive skola informerar sina elever om datum för skolstart och annan viktig information.

Prata med ditt barns mentor om du känner oro inför att ditt barn ska gå till skolan. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att göra skolan så säker och trygg som möjligt.

Om du upplever ditt barn som sjukt och barnet samtidigt uppvisar nedan symptom så ska hen stanna hemma. Sjukdomen är hos de flesta en luftvägsinfektion och nedan är de symptom som främst har blivit rapporterade i samband med covid-19:

 • Hosta
 • Feber
 • Andningsbesvär
 • Snuva
 • Nästäppa
 • Halsont
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Muskel- och ledvärk

Barnet kan uppvisa ett eller flera symptom. Det är även ganska vanligt att den som är sjuk tappar lukt- och smaksinnet i samband med infektionen. Även diarré har rapporterats som symptom. Du kan inte enbart på symptomen avgöra om det är covid-19 eller en annan infektion. För det krävs ett test som analyseras i laboratorium.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar nu att barn med symptom testas för covid-19. Detta för att kunna gå till skola och vardagsaktiviteter snabbare. Om ditt barn får ett negativt provresultat kan hen återgå till skolan trots milda symptom. Test till personer under 18 år beställer du hos din vårdcentral.

Om ditt barn inte testats för covid-19 ska hen stanna hemma så länge hen har symptom. Barnet ska vara symptomfri i minst två dygn innan hen är tillbaka i skolan, fritidshem eller fritidsgård.

Om du upplever ditt barn som sjukt och barnet samtidigt uppvisar nedan symptom så ska hen stanna hemma. Sjukdomen är hos de flesta en luftvägsinfektion och nedan är de symptom som främst har blivit rapporterade i samband med covid-19:

 • Hosta
 • Feber
 • Andningsbesvär
 • Snuva
 • Nästäppa
 • Halsont
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Muskel- och ledvärk

Barnet kan uppvisa ett eller flera symptom. Det är även ganska vanligt att den som är sjuk tappar lukt- och smaksinnet i samband med infektionen. Även diarré har rapporterats som symptom. Du kan inte enbart på symptomen avgöra om det är covid-19 eller en annan infektion. För det krävs ett test som analyserats i laboratorium.

Barn som går i förskolan (ålder 1-6 år) ska stanna hemma när de är sjuka, utan testning. Barnet ska stanna hemma så länge hen har symptom och vara symptomfri i minst två dygn innan hen är tillbaka i förskolan. När det har gått 7 dagar efter insjuknandet kan barnet återgå till förskolan trots kvarvarande milda symptom. Att barnet snuvar och hostar efter en förkylning är inte ovanligt och för vissa barn kan detta kvarstå under flera veckor. Detta är då inget hinder från att vara på förskolan.

Ibland har barn i denna ålder även lätta besvär som snabbt går över och som inte är tecken på sjukdom. Då behöver de inte vara hemma från förskolan eller dagbarnvårdaren. Det kan till exempel handla om en enstaka hostning eller att näsan rinner efter att de har varit ute, det vill säga besvär som snabbt går över. Därför bör personal vänta lite först och se om besvären verkar fortsätta innan de skickar hem barnet.

Om barnet åter börjar visa symtom efter att ha varit symtomfri kan det vara ett tecken på en ny infektion och barnet ska då stanna hemma.

Ovan gäller när barnet inte har tagit prov för covid-19. Barn i förskoleåldern behöver inte ta prov för covid-19 när de är sjuka, om inte en läkare eller sjuksköterska tycker att de behöver det.