Information om hur Helsingborgs stads skolor hanterar utbrottet av coronaviruset

Helsingborgs stads skolor följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer. Skolplikten gäller som vanligt. Det är viktigt att barn och elever som är symptomfria deltar i undervisningen för att inte riskera att få ogiltig frånvaro. Nedan hittar du vanliga frågor och svar.

Gymnasieskolorna och vuxenutbildningarna återgår till normal verksamhet i höst

Regeringen har fattat beslut att elever åter är välkomna till skollokalerna från och med måndag 15 juni. Gymnasieskolor, högskolor, universitet och vuxenutbildning återgår till normal verksamhet i höst.

Frågor och svar om Helsingborgs stads skolors verksamhet i höst

Gymnasieskolor, högskolor, universitet och vuxenutbildning återgår till normal verksamhet i höst, och våra elever är välkomna till skollokalerna som vanligt. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det nationella läget noga för att göra skolmiljön så säker som möjligt. Respektive skola informerar sina elever om datum för skolstart och annan viktig information.

Precis som gymnasiet är grundskolans elever välkomna till skollokalerna som vanligt. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det nationella läget noga för att göra skolmiljön så säker som möjligt. Respektive skola informerar sina elever innan skolstart om viktig information.

Helsingborgs stads skolor följer myndigheternas rekommendationer. I maj beslutade regeringen att skollokalerna kunde öppna igen redan i juni. Vi följer noga rekommendationer om städning, handtvätt och social distansering.

Prata med ditt barns mentor om du känner oro inför att ditt barn ska gå till skolan. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att göra skolan så säker och trygg som möjligt.

Om du upplever ditt barn som sjukt och barnet samtidigt uppvisar symptom som hosta, feber, halsont och rinnande näsa så ska hen stanna hemma. Det är framförallt symptom som hosta och feber som visar på coronavirussjukdom covid-19. Barnet ska vara symptomfri i minst två dygn innan hen kommer tillbaka till förskolan och skolan.

Vid uppvisande av symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber ska ditt barn vara hemma och kontakta  1177 Vårdguiden  online eller via telefon för att få råd angående eventuell testning.

Om du upplever ditt barn som sjukt och barnet samtidigt uppvisar symptom som hosta, feber, halsont och rinnande näsa så ska hen stanna hemma. Kontakta 1177 Vårdguiden online eller via telefon för att få råd angående eventuell testning. Alla som uppvisar luftvägssymtom, även lindriga, uppmanas att avstå från socialt umgänge enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta för att undvika att sprida smittan vidare.