Information om hur Helsingborgs stads skolor hanterar coronapandemin

lock_clock Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Helsingborgs stads skolor följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer. Skolplikten gäller som vanligt. Nedan hittar du vanliga frågor och svar.

Varje skola planerar undervisningen efter sina förutsättningar och informerar eleverna. Kontakta den egna skolan för besked om vad som gäller för just dig.

Så här hanterar Helsingborgs stads skolor konstaterade fall av covid-19

Vid konstaterade fall av covid-19 följer Helsingborgs stads kommunala skolor de rekommendationer och riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Skåne ger. Detta innebär att Smittskydd Skåne beslutar vilka elever, vårdnadshavare och medarbetare som är i behov av att veta om elever och personal har utsatts för en eventuell smitta. De som har fått information om att de kan ha varit utsatta för smitta bör stanna hemma vid minsta symtom och testa sig för covid-19.

Om det förekommer flera fall på en enskild skola är det smittskyddsläkaren tillsammans med utbildningsdirektören som beslutar hur skolan ska hantera situationen. Enskild rektor kan inte besluta om en skola ska stänga eller ha distansundervisning på grund av flera fall av covid-19.

Frågor och svar om Helsingborgs stads skolors verksamhet