Information om hur Helsingborgs stads skolor hanterar utbrottet av coronaviruset

Helsingborgs stads skolor följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer. Skolplikten gäller som vanligt. Det är viktigt att barn och elever som är symptomfria deltar i undervisningen för att inte riskera att få ogiltig frånvaro. Nedan hittar du vanliga frågor och svar.

Studentfirande 2020

I år kan studentavslutningen tyvärr inte bli som den brukar vara. Det blir inget utspring från terrasstrapporna i Helsingborg och det är inte heller möjligt att genomföra någon form av firande på flak oavsett hur flaken sprids ut i staden. Detta på grund av de restriktioner som regeringen och Folkhälsomyndigheten har infört för att minska smittspridningen.

Skolorna, såväl kommunala som fristående, planerar nu för klassvisa avslutningar och firande inom ramen för restriktionerna. Det är en gemensam angelägenhet att göra dagen så trevlig och minnesvärd som möjligt för stadens studenter.

Vi förstår att beslutet väcker mycket besvikelse, frustration och kanske till och med ilska. Vi tycker att det är viktigt att vi firar våra studenter på något sätt. Staden tillsammans med elevrepresentanter har därför påbörjat planeringen för någon form av större firande för samtliga sistaårselever sent i höst eller i vinter.

Detta gäller för studentfirandet i Helsingborg 2020:

  • Klassvis avslutning och firande på respektive skola
  • Inget utspring från terrasstrapporna uppe vid Kärnan
  • Ingen flakkörning i staden
  • Firande av avgångsklasser kommer att ske senare i år.

Gymnasieskolornas och vuxenutbildningarnas lokaler öppnar från 15 juni

Regeringen har fattat beslut att elever åter är välkomna till skollokalerna från och med måndag 15 juni. Detta innebär att vi bedriver sommarundervisningen som vanligt. Gymnasieskolor, högskolor, universitet och vuxenutbildning återgår till normal verksamhet i höst.