Legitimation ska alltid kunna visas upp

Om du som hemvårdskund i Helsingborg är osäker på om en person som kontaktar dig verkligen är från hemvården bör du be denna att visa sin arbetslegitimation. All hemvårdspersonal i Helsingborgs stad har personliga id-brickor.

Om en person inte kan visa sin arbetslegitimation för dig rekommenderar vi att du inte släpper in denna i ditt hem. Vi på vård- och omsorgsförvaltningen vill att du som hemvårdskund ska känna dig trygg och ser det bara som positivt att du frågar våra medarbetare efter giltig legitimation.

I vissa fall kan våra medarbetare vilja fotografera kunder med mobila trygghetslarm. Detta görs i samband med att vi till exempel upprättar en genomförandeplan. Larmföretaget, Doro Care, kontaktar däremot aldrig dig som kund och ber om att få komma hem till dig för att ta ett foto. Det är hemvården som åker på larmen och det är därför bara dem som har användning av ett fotografi.

#omsorg och stöd