Nu granskas alla journaler av en robot

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Dåliga journaler sätter vårdtagare i fara. Men att granska 3 500 patientjournaler är näst intill omöjligt. Om man inte är en robot, vill säga. För nu håller en nitisk robot koll på alla stadens patientjournaler och larmar innan någon far illa.

Två kvinnor sitter på kontorsstolar framför ett skrivbord och tittar in i kameran. Det är Aziza Munke till vänster och Gith Nordqvist till höger, båda medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Helsingborg. På skrivbordet står en datorskärm och ett tangentbord.
Aziza Munke och Gith Nordqvist är medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Helsingborg och ansvariga för att alla patientjournaler håller god kvalitet.

Helsingborgs stad har 3 500 patientjournaler. Det är framför allt journaler för vårdtagare som bor på boenden eller har hemvård. I journalerna finns uppgifter om sjukdomar och behandlingar. Där ska alla bedömningar och insatser skrivas ner.

Men det är lätt att glömma. Eller att inte hinna med.

– När man börjar utreda efter en vårdskada ser man ofta stora brister i journalerna. Man har glömt vissa saker och missat att titta på olika faktorer. När IVO (Inspektionen för vård och omsorg, reds. anm.) gjorde tillsyn i 283 kommuner konstaterade de att ett av de fyra allvarligaste bristområdena är att man inte dokumenterar som man ska, säger Aziza Munke.

Aziza Munke är medicinskt ansvarig sjuksköterska i Helsingborgs stad. Tillsammans med sin kollega är hon ytterst ansvarig för alla journaler. Men att granska allihop är en omöjlighet.

Fram till nu.

Pilotprojekt på ett vårdboende

Med hjälp av företaget PS Provider körde Helsingborgs stad igång ett pilotprojekt för några år sedan. Under en begränsad tid granskade en robot alla journaler på ett av stadens vårdboenden. Precis samma granskning som en människa skulle gjort om den hann med, men snabbare och mer effektivt.

– Tekniken som används är robotic process automation, också benämnt RPA. Det är ett verktyg för att automatisera monotona arbetsuppgifter där det finns ett tydligt regelverk, säger Sanna Andersson, utvecklare på PS Provider.

Roboten letar efter luckor i dokumentationen. Om en vårdtagare har en funktionsnedsättning som ökar risken för trycksår kontrollerar roboten att personalen har tittat på huden. Om vårdtagaren har en psykisk funktionsnedsättning tittar roboten efter bedömningar om hur personen kan orientera sig i tid och rum.

– Det är omöjligt att göra det här själv i alla journaler, säger Aziza Munke.

Försöket har skalats upp till alla journaler

Projektet föll väl ut och sedan våren 2023 granskar roboten alla stadens journaler. Om den hittar brister flaggas journalen i journalsystemet. Om bristen kvarstår vid en andra granskning flaggas journalen även hos chefen.

Robotgranskningen är unik. Vad som är känt finns inget liknande system någon annanstans. Flera kommuner har hört av sig till Helsingborgs stad för att lära sig mer.

Behöver utvärderas mer

Att robotens granskning ger bättre journaler är tydligt. Om den därmed även leder till bättre vård återstår att se.

– Vi behöver mäta att det faktiskt blir bättre vård. Kanske kan vi mäta om antalet avvikelser minskar och i så fall se om det beror på att antalet brister i dokumentationen har minskat. Det har vi inte kollat upp än. Än så länge vet vi att personalen tycker att man får en bättre bild av patienten, säger Aziza Munke.

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.