Ny teknik ska minska utsläppen – planer på en CCS-anläggning i Helsingborg

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Öresundskraft planerar en anläggning för att fånga in koldioxid. ”Vi står inför en gigantisk utmaning”. Så uttryckte sig Öresundskrafts vd Anders Östlund när företaget för en tid sedan samlade representanter från bland annat staden och näringslivet i en konferenslokal på Filbornaverket. 

Planen för dagen var att visa upp en CCS-anläggning som sedan en tid tillbaka testats på just Filbornaverket. CCS står för ”Carbon Capture and Storage” och innebär – enkelt förklarat – att man fångar in den koldioxid som uppstår när man bränner avfall och att man sedan lagrar den infångade koldioxiden på en utvald plats. Då minskar utsläppen eftersom koldioxiden inte når ut i atmosfären.

– Jag ser jättestor nytta med CCS och bedömer att det är helt nödvändigt om vi ska klara av att nå klimatneutralitet till 2030, sade Anders Östlund till de samlade åhörarna.

Satsar 70 miljoner på fortsatt utredning

I slutet av 2022 tog det kommunägda bolaget Öresundskraft ett beslut, eller egentligen mer en så kallad viljeinriktning, om att ha en koldioxidavsklijnings-anläggning i drift till år 2027. Slutgiltigt beslut kommer att fattas år 2025, men redan nu har företaget avsatt 70 miljoner för projektering och fortsatt utredning.

Det är nämligen flera saker som måste komma på plats innan CCS på Filbornaverket kan bli verklighet. Det krävs bland annat olika tillstånd, finansiering och inte minst att man hittar en bra affärsmodell. Man behöver också reda ut hur det exakta upplägget ska se ut och hur stor den kommande anläggningen behöver vara.

Visning av testanläggning för CCS på Filborna i januari 2023.

I dag hamnar stora delar av stadens restavfall på Filbornaverket, som producerar fjärrvärme genom att förbränna det. När en CCS-anläggning väl har etablerats kommer den att fånga in den koldioxid som uppstår när verket bränner avfall. Den infångade koldioxiden behöver sedan lagras nedgrävt i ett slutlager under jorden, men man behöver ta ett beslut om en lämplig plats och hitta former för att transportera avfallet till förvaringsutrymmet. Ett annat alternativ framåt är att delar av koldioxidavfallet tas om hand på annat sätt, för att exempelvis säljas vidare till produktion av flytande drivmedel. Alternativen är många, och nu väntar som sagt fortsatt utredning.

Står för 19 procent av utsläppen

Utsläpp från el- och fjärrvärmeproduktion står i dag för runt 19 procent av de totala koldioxidutsläppen i Helsingborg. Med en CCS-anläggning på plats räknar Öresundskraft med en omfattande minskning av den andelen.

– Vi räknar med att kunna fånga in 90 procent på årsbasis, säger Ann-Sofie Lindqvist, projektledare på Öresundskraft.

Flera av de företag som var på plats vid visningen av testanläggningen har redan förklarat sig villiga att samarbeta med Öresundskraft kopplat till den kommande satsningen.

Här kan du läsa mer om CCS-tekniken och om Öresundskrafts planer framåt. (länk till Öresundskrafts webbplats).

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.