Nytt innovationsdistrikt ska öka regionens innovationskraft

Den 29 maj invigs Helsingborg Innovation District. Det ska fungera som en samverkansplattform och katalysator för innovation, forskning och utveckling.

Oceanhamnen
Oceanhamnen, foto studio-e

Distriktet sträcker sig från Helsingborgs centralstation genom stadsdelen Oceanhamnen till Lunds universitet och ut till utvecklingsanläggningen och testbädden RecoLab. Distriktet ska verka för tvärsektoriell samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Om distriktet

Helsingborg Innovation District samlar mer än 300 aktörer, 4 000 studenter och över 5 500 anställda i en samverkande gemenskap där entreprenörskap, innovation och konkurrenskraft står i fokus. Distriktet leds och samordnas av verksamhetsledare Zeynep Erdal, Helsingborgs stad.

Innovationsdistriktet är initierat av Helsingborgs stad, Lunds universitet, Region Skåne och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren i samarbete med näringslivet.

Nytänkande och entreprenörskap går hand i hand

– Vi har under en längre tid målmedvetet satsat på stadens innovationsarbete och nu tar vi nästa steg i samarbete med akademi och näringsliv för att öka innovationskraften i regionen. Städer står inför komplexa utmaningar som vi behöver lösa tillsammans. Samverkan och entreprenörskap genomsyrar allt vi gör och med den samverkansplattform som Helsingborg Innovation District utgör, flyttar vi fram positionerna ytterligare, säger Christian Orsing (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Helsingborg Innovation District består av fem så kallade hubbar: HETCH, Mindpark, Campus Helsingborg Lunds universitet, RecoLab och Center för innovation – Parken. Alla är viktiga mötesplatser, förenade av sitt engagemang för tillväxt, forskning, utveckling, innovation och hållbarhet.

– Att samarbeta med andra aktörer och aktivt forma framtiden tillsammans är vägen framåt. Jag ser att denna satsning kommer att förbättra välfärden och skapa verklig förändring. Helsingborg satsar på att utveckla stadens testbäddserbjudande, och nu skapar vi en mötesplats för kreativitet och samarbete mellan olika sektorer. Målet är att etablera Helsingborg på den internationella innovationskartan och främja hållbar utveckling, säger Jan Björklund (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Samarbete skapar smarta lösningar och nya affärsidéer

Ett av de långsiktiga målen är att göra Helsingborg Innovation District till en ledande aktör när det gäller innovationer.  Satsningen ska öka attraktionskraften för Helsingborg och regionen, vilket i sin tur attraherar nya verksamheter, investeringar och talanger.

Helsingborg Innovation District invigs den 29 maj

Tillsammans med distriktets hubbar erbjuds ett brett program för näringsliv, akademi, forskning och offentliga aktörer.

I samband med invigningen lanseras distriktets webbplats som bland annat innehåller en gemensam evenemangskalender. På webbplatsen presenteras också framstående satsningar och projekt. Läs mer på Helsingborg Innovation Districts webbplats.

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.