Projektet Omtanke Helsingborg vill hjälpa människor från ensamhet till gemenskap

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Känner du dig ensam? Det är du inte ensam om. Just nu pågår projektet Omtanke Helsingborg som syftar till att ta reda på hur vi kan hjälpa varandra att vara mindre ensamma.

Ofrivillig ensamhet är när du är ensam oftare än vad du skulle vilja vara, vilket är vanligare än du tror. Många har fått uppleva hur det är att vara ensam under coronapandemin. Ensamhet kan leda till att du mår sämre både fysiskt och psykiskt.

Vill du dela med dig av dina erfarenheter?

Är du eller har du varit ofrivilligt ensam? Vill du träffa oss som jobbar med projektet och dela med dig av dina tankar kring detta? Antingen i en intervju som tar ungefär en timme av din tid. Eller genom att fylla i en enkät.

Här på projektets webbplats hittar du mer information och hur du kan delta.

Kort om projektet

Syftet är att ta reda på mer om ofrivilliga ensamhet. Dels genom att prata med de som berörs om vilka lösningar som skulle kunna vara till hjälp för att bryta ensamheten, men också genom att kartlägga de träffpunkter, föreningar med flera som finns och verkar i staden. Projektet vill utforska hur glappet är mellan de som är ensamma och de sociala sammanhang som finns. Det handlar om att hitta lösningar för att fler ska vara inkluderade i ett socialt sammanhang.

I Projektet ingår: Samordningsförbundet Helsingborg, socialförvaltningen i Helsingborg stad, Allmänpsykiatrin Helsingborg, Region Skåne samt frivilligorganisationer (Röda Korset, Fontänhuset, Stadsmissionen, Pingstkyrkan) och stadens Volontärcenter.

Invånarstudien ska resultera i en kartläggning/analys, handlingsplan och en slutrapport.