Så får du ta hand om ditt trädgårdsavfall

Sedan årsskiftet får du inte längre elda ditt trädgårdsavfall. Löv, kvistar, grenar och växtrester ska antingen komposteras, sorteras i trädgårdskärl eller lämnas på en återvinningscentral. Lagändringen innebär även att privata majbrasor inte längre är tillåtna.

Hög med kvistar, löv och grenar i en trädgård.
Bilden är AI-genererad med Adobe Firefly.

Den 1 januari 2024 infördes EU:s avfallsdirektiv i Sverige, vilket ledde till nya bestämmelser om trädgårdsavfall i avfallsförordningen. Till trädgårdsavfall räknas till exempel löv, kvistar, grenar och växtrester från grönsaksodling.

Enligt de nya reglerna har du tre olika alternativ för att hantera ditt trädgårdsavfall. Du kan:

Syftet med lagändringen är att öka materialåtervinningen och minska vår klimatpåverkan. Tidigare har det funnits vissa möjligheter att elda sitt eget trädgårdsavfall på tomten, trots att det inte har varit den bästa hanteringen för miljön. Detta är nu inte längre tillåtet.

Du får däremot göra upp eld med fasta bränslen (ved, kol, grenar, pinnar, ris) för att grilla, laga mat, eller värma upp en badtunna på egen tomt, så länge det inte gäller eldningsförbud.

Om det gäller eldningsförbud utifrån brandriskvärde 4 eller 5, får du endast använda fasta hemmagrillar och grillar med ben eller stativ på din egen tomt. På räddningstjänstens hemsida finns information om aktuell brandriskprognos och vad som gäller vid eldningsförbud. 

Lämna till återvinningscentral eller beställ kärl

Här i Helsingborg kan du lämna ditt trädgårdsavfall till NSR:s återvinningscentral. Hos NSR kan du också teckna abonnemang för hämtning av trädgårdskärl. Mer information om trädgårdsavfall finns på NSR:s webbplats.

Majbrasor kan tillåtas vid offentliga firanden

Med anledning av lagstiftningen bedömer Miljöförvaltningen i Helsingborgs stad att privata majbrasor på egen tomt inte längre är tillåtna. Miljöförvaltningen kan däremot ge dispens för majbrasor vid offentliga valborgsfiranden. Scoutkårer och andra föreningar anordnar varje år valborgsfiranden på olika platser runt om i Helsingborg.

Din förening eller organisation skickar er dispensansökning till miljoforvaltningen@helsingborg.se. En ansökan om dispens ska innehålla uppgifter om vem som söker, uppskattad mängd trädgårdsavfall samt tid och plats.

Staden anpassar de lokala föreskrifterna

Helsingborgs stad kommer att se över de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna och anpassa dessa till den nya lagstiftningen. I samband med arbetet kommer staden även utreda frågor om möjligheter till undantag och dispens. I dagsläget är offentliga valborgsfiranden med polistillstånd det enda undantaget från förbudet mot att elda trädgårdsavfall. Helsingborgs stad bevakar eventuella förändringar i lagstiftningen och hur tillämpningen av de nya avfallsreglerna utvecklas.

Frågor och svar om trädgårdsavfall och eldning

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.