Staden hanterar utmaningar med trend- och omvärldsanalys

Detta innehåll är äldre än 60 dagar.

Staden tar varje år fram en trend- och omvärldsanalys. Analysen är ett underlag för verksamhetsplanering och innovation men används också i större projekt och förändringsarbete. Årets trend- och omvärldsanalys släpps den 7 mars. Här kan du ta del av de senaste trenderna för 2023 och vilka utmaningar som väntar.

Henrik Persson presenterar årets trend- och omvärldsanalys.
Samhällsanalytiker Henrik Persson presenterar årets trend- och omvärldsanalys.

Trend- och omvärldsanalysen hjälper staden att se förändringar i omvärlden som påverkar arbetet mot visionen och stadens målbild. Analysen ska vara lätt att använda som underlag för att planera och utveckla verksamheter och tjänster till invånare och företag.

– De flesta förvaltningar och bolag använder trend- och omvärldsanalysen i sin verksamhets- eller affärsplanering på ett eller annat sätt, säger Henrik Persson, samhällsanalytiker som ansvarar för trend- och omvärldsanalysen. På senare år har analysen även kommit att användas som en utgångspunkt i stadens innovationsarbete. Till exempel utgår alla innovationsinitiativ från de stadsövergripande utmaningar som identifieras i trend- och omvärldsanalysen.

Trend- och omvärldsanalysen består av tre delar:

  • Brännpunkter – Beskriver trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar staden direkt.
  • Megatrender – Drivkrafter för utvecklingen i brännpunkterna.
  • Utmaningar – Beror på förändringarna i omvärlden.

Detta påverkar Helsingborg i omvärlden 2023 – några brännpunkter

– I år påverkas vi mycket av de tuffare tiderna med hög inflation och stigande räntor, säger Henrik Persson. Det ökar kostnaderna för välfärden och förstärker behovet av innovation, effektivisering och smartare arbetssätt. Samtidigt har vi just nu en stor generation i familjebildande ålder, men de får färre barn än väntat och många i gruppen väljer att flytta ut från Helsingborg. Det bidrar till att befolkningen växer mindre än tidigare.

Något annat som påverkar Helsingborg är att verklighetsbilden och tidsandan har förändrats ganska mycket i spåren av de senaste årens kriser, till exempel kriget i Ukraina. Det medför bland annat ett förstärkt fokus på frågor som rör trygghet och välfärdsbrottslighet i svenska kommuner.

Analytiker Andreas Roth berättar om nyheterna i årets analys.
Analytiker Andreas Roth berättar om nyheterna i årets analys.

Megatrender visar på tuffare tider

– I år är det ökade spänningar i den globala politiken, säger Henrik Persson. Det bidrar direkt till de tuffare tiderna här hos oss.

Ett annat exempel är att klimat- och miljöutmaningar kommer fortsätta påverka oss mycket under de kommande åren. Staden påverkas också av den snabba teknikutvecklingen med allt kraftfullare AI och andra digitala verktyg.

Våra utmaningar

– Vi har många utmaningar som beror på förändringarna i omvärlden, säger Henrik Persson. Till exempel behöver vi jobba med hur vi kan förenkla invånarnas vardag med hjälp av ny teknik. Det handlar om att möta invånarnas ökade förväntningar på staden och samtidigt skapa möjligheter för en mer effektiv välfärd.

Läs mer om trend- och omvärldsanalysen på trendomvarld.helsingborg.se.

Omsorgsdirektör Annika Andersson, innovationschef Lisa Olsson och samhällsanalytiker Henrik Persson diskuterar stadens utmaningar på scen på SeaU.

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.