Strukturerade aktiviteter ger tryggare deltagare

Helsingborgs stad har de senaste två åren deltagit i projektet DAGS – inspiration för dagverksamheter. I Helsingborg har deltagandet gett många lärdomar samt större internt och externt samarbete. Tillsammans har de ökat tryggheten för deltagarna.

Fyra kvinnor bredvid varandra på en uteplats.
Projektgruppen har i huvudsak bestått av äldrepedagogerna Marie Berg, Maja Grodzka och Sara Petersson, arbetsterapeut Åsa Westesson samt den numera pensionerade strategiska demenssjuksköterskan Kerstin Skornica Persson (ej med på bilden).

Genom föreläsningar, inspiration och samverkan har de fem deltagande kommunerna fått dela med sig av sina utmaningar och saker de gjort för att utveckla sina verksamheter.

Gruppen från Helsingborg har jobbat med fem utvecklingsområden:

  • Samla aktiviteter lämpliga för dagverksamheter och utveckla dem
  • Samverkan med andra, internt och externt
  • Kompetensutveckling av medarbetare
  • Anhörigperspektivet
  • Etnicitet och kultur

– Det här med etnicitet och kultur är inte helt enkelt, säger Sara Petersson. Vi ska främja den svenska kulturen och uppmärksamma våra minoriteter samtidigt som vi har fler och fler äldre som har annat etniskt ursprung än svenskt. Olika kulturer har också olika historiska relationssituationer som man kan behöva ta hänsyn till.

– Samtidigt har vi insett att de anhöriga har andra behov än dem vi trodde att de hade, säger Sara Petersson. De vill främst veta hur deras närstående har det och hur hens förändringar är. De anhöriga vill också ha ett personcentrerat stöd men utan den avlastning dagverksamheterna ger hade det varit svårare att orka med den tyngre vardag som det betyder att ha en person med kognitiv sjukdom hemma.

Samlad aktivitetsbank med 60 aktiviteter

Ett av de mest tydliga resultaten av projektet är aktivitetsbanken som nu innehåller ca 60 aktiviteter.

– Vi samlade ihop alla aktiviteter vi redan hade, skapade också några nya och strukturerade upp dem, säger Maja Grodzka, äldrepedagog. Till exempel att tidsbestämma hur länge en aktivitet ska pågå. Det är inte meningsfullt att göra samma sak en hel eftermiddag.

– Här står också vem aktiviteten lämpar sig för, hur vi motiverar deltagarna att vara med i aktiviteten, hur stor grupp man bör vara, hur många ur personalen som bör vara med, vilka förberedelser som wgöras, säger Marie Berg, äldrepedagog.

En grupp personer sitter i en ring och gör rörelser med händer och fötter.
Ett glatt gäng gör sittgympa. Alla aktiviteter i aktivitetsbanken har detaljerade instruktioner. Det ger struktur och trygghet till deltagarna.

Aktivitetsbanken är till för alla verksamheter och man har visat intresse för den både inom hemvården och på vårdboende.

Utvecklingen har gett mersmak och fortsätter

Även om projektet är avslutat har de tre dagverksamheterna fortsatt sin utvecklingsresa. Man har börjat föra en dialog med biståndshandläggarna som beviljar insatser. Här kan dagverksamhet vara en mycket effektiv insats om den kommer in tidigt vid diagnos.

–  Vi ser att flera av våra deltagare skulle ha varit på vårdboende idag om de inte haft möjlighet till att besöka en dagverksamhet, säger Åsa Westesson. Kunderna får nu mer personcentrerade och jag-stödjandeaktiviteter. De får aktiviteter som utvecklar förmågor de både har men också förmågor som de delvis kanske tappat. Det gör att man känner sig mer självsäker och självständig i sin vardag och kan bo kvar hemma längre.

FINGER-modellen – en metod för samlat grepp om helheten

Nästa steg i dagverksamheternas utveckling är att jobba mer utifrån FINGER-modellen[1].

– FINGER-modellen bygger på fem fingrar: mat, fysisk aktivitet, social samvaro, kognitiv utmaning och koll på hjärt- och kärlvärden, och baseras på forskningsresultat, berättar Åsa Westesson. Vi har bestämt att det är den här modellen vi ska jobba efter. För dagverksamhet är en behandlande åtgärd och inte bara ett ställe att vara på för personer med kognitiv sjukdom.

Att projektet varit till nytta är projektgruppen övertygade om. Medvetandet om vikten av delarna har ökat.

– Jag tror inte att vi varit där vi är idag utan det här projektet, säger Åsa Westesson. Vi fick tid till att ta tag i flera delar samtidigt och att kunna jobba tillsammans på ett strukturerat och inspirerande sätt.

Bakgrund

Projektarbetet är baserat på Socialstyrelsens vägledning Dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Syftet med projektet är både att stimulera till utveckling av dagverksamhet och att öka spridningen av innehållet i Socialstyrelsens vägledning.

Förutom Helsingborgs stad har också Tierps kommun, Dorotea kommun, Forshaga kommun och Stockholms stad (Södermalm) varit med i projektet.

Projektet beskrivs i boken Utveckling av dagverksamhet

För dig som är intresserad finns boken att köpa i webbshopen på Socialstyrelsens hemsida eller ladda hem som pdf från Socialstyrelsens publikationsbank.

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.